Dag: 19 augusti 2013

Socialdemokraterna satsar stort på kyrkorna

Av kommunens cirka 15000 invånare är 12 246 medlemmar i Svenska kyrkan, och därigenom också Hammarö församling. – Vi har ett gott förtroende och det måste vi bygga vidare på, menar Bo Öster, kyrkorådets ordförande som nu kraftsamlar till höstens kyrkoval. Socialdemokraterna har åtnjutit väljarnas förtroende inom Hammarö församling sedan lång tid tillbaka. – Det…

Read More