Dag: 24 mars 2014

Gymnasiekonst ska pryda nya skolan

Leif Bergman (S) har föreslagit kommunen att låta flytta över den konst som idag finns på gymnasieskolan tlll Bärstadsskolan när den öppnar nästa år. Ett viktigt skäl till motionen är, enligt Leif Bergman, att den konst som finns i gymnasieskolan förblir i Hammarö kommuns ägo. Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Read More

Stort intresse för sommarjobb

Stora Enso Skoghalls bruk kan i år erbjuda 120 sommarjobb. När ansökningstiden gick ut kunde man räkna samman ansökningar från totalt 1371 personer. – Vi är givetvis glada över att det är ett så stort intresse för våra sommarjobb, säger Lena Hedström, HR-specialist. Senast i april kommer alla som sökt att få besked om de…

Read More

Kommunen planerar tomter på Nolgård

Antalet villatomter i den kommunala tomtkön är minst sagt begränsat. Men det ökar på, så sakteliga. – Vi håller på att ta fram en detaljplan för ett område på Nolgård. Vi bedömer att det finna plats för fyra till sex tomter. Förhoppningen är att planen kan vinna laga kraft under 2015, säger Anna Lindstedt på…

Read More

ICA-utmaning antagen

Hammarö kommun har beslutat att bevilja ICA Supermarket Skoghalls Urban Svenssons utmaning att tillaga maten till kommunens äldre i eget boende. Däremot kommer matlagningen till Gunnarskärsgården och Björkhagsgården inte att konkurrensutsättas. Samma beslut togs även för ISS utmaning att ta över hela kommunens matlagning. – Den del som utmanas gäller cirka 70 portioner om dagen….

Read More