Dag: 16 juni 2014

Vägen mot Rud blir kommunal

Trafikverket och Hammarö kommun har fattat en överenskommelse om att kommunen tar över ansvaret för tre statliga vägar på ön. Uppgörelsen gäller: Väg 561 om cirka 4,3 kilometer mellan Lövnäs och Rud Väg 565 om cirka 3,6 kilometer mellan Bärstad och Tynäs Väg 566 om cirka 1,1 kilometer mellan Östanås och Lindenäs Förutom vägarna tillkommer…

Read More

HSB prutar en miljon

I samband med ett markköp av HSB Värmland vid den nya Bärstaskolan ingick möjligheterna för HSB att kunna köpa två av de fem byggrätterna för punkthus som finns i Lillängshamnen. Priset sattes i uppgörelsen till fyra miljoner kronor. HSB har nu prutat priset med en miljon. – Vi tycker det är en rimlig överenskommelse. Vi…

Read More

Fler ensamkommande barn får komma

Hammarö kommun har idag avtal med Migrationsverket om att tillhandahålla tre asylplatser för ensamkommande flyktingbarn samt sju platser för barn som erhållit permanent uppehållstillstånd (PUT). Kommunstyrelsen har nu beslutat att utöka kommunen mottagande till totalt 16 platser varav sex är för barn med PUT. Boendet ligger ute på Sätterstrand. Barnen är mellan 16-17 år gamla….

Read More

VA-förening får två miljoner

Kommunen måste bygga ut VA-nätet till Sundholmen. Lösningen blir att köpa in ett befintlig nät. Johan Rosqvist, chef vid Serviceförvaltningen förklarar: – De boende har själva bekostat ett eget VA-nät som vi nu köper in. Priset på drygt 2,2 miljoner kronor motsvarar nuvärdet av anläggningen. Kravet på utbyggnaden kommer efter en dom i statens VA-nämnd….

Read More