Dag: 30 oktober 2014

Hammarömiljoner till vindparken

Vindpark Vänern Kraft kräver återigen ett ägartillskott. Hammarö kommuns andel är 30 procent av totala 35 miljoner kronor. Ytterligare 30 miljoner kronor ska avsättas i en kapitaltäckningsgaranti. – De pengarna kommer att användas vid behov. Men än har vi inte tagit beslut om några åtgärder på verken; om det ska repareras, säljas, skrotas eller läggas…

Read More

Fåtal fler flyktingar

Hammarö kommun har beslutat att ta emot ytterligare fyra ensamkommande flyktingbarn. Sedan tidigare har man berett plats för 16 individer. – I och med det här så uppfyller vi det åtagande som länsstyrelsen sagt att vi ska ta, säger Leif Sandberg (M) kommunstyrelsens ordförande. Och än fler kan det bli. – Det är inte orimligt…

Read More