Dag: 26 januari 2015

Boende på Sundholmen får inte gamla VA-taxan (uppdaterad)

Förra året köpte kommunen det boendeägda vatten- och avloppsnätet på Sundholmen för 2,2 miljoner kronor. Anslutning till det kommunala VA-nätet var tänkt att ske under förra året, men har av olika anledningar får skjutas fram till innevarande år. De boende ansökte därför om att de skulle få betala anslutningsavgiften enligt den tidigare taxan, något som…

Read More