Dag: 2 mars 2015

Rätt om Mörmospåret

I HammaröNytts februarinummer berättade vi att ärendet om den nya beläggningen på Mörmospåret har återremitterats i servicenämnden. Detta stämmer inte. Nämnden har beslutat att avsätta 500 000 kronor för ändamålet.

Read More