Dag: 15 juni 2015

För dyrt att bygga om Hallersrud

Kostnaden att bygga om före detta Hallersruds skola till förskola beräknades till 44,4 miljoner kronor. På tok för dyrt, menande kommunstyrelsen, som avslog investeringsförslaget vid juni månads sammanträde. Samtidigt beslöt man att avsluta kommunens partneringavtal med Skanska, med vilket den föreslagna prislappen hade tagits fram i samråd med.

Read More

Dubbelt upp för årets Kileneloppet

Årets Kileneloppet och ICA-räjset den 16 maj lockade dubbelt så många deltagare jämfört med det föregående premiäråret. Cirka 80 vuxna och nästan 100 barn kämpade sig runt de 700 respektive 6700 metrarna. Damklassen vanns av Sofie Nelson från Åmål, följt av Annicka Appelquist och Mia Gyllenberg. Sören Persson kom in några sekunder före Erik Sandgren,…

Read More

Kommunen vill omvandla donationer

Hammarö kommun vill avveckla ett antal fonder som man förvaltar. Fonderna, sju till antalet, består av donationer till kommunen med syfte att dess avkastningar ska användas till gagn för specifika ändamål. Men så värst mycket avkastning har det inte blivit i de flesta fall. Sex av fonderna innehar tillsammans nästan 250 000 kronor. Det är…

Read More

Rockad i kommunala Centern

Marianne Olsson (C) har avsagt sig sina uppdrag inom kommunen. Posterna som vice ordförande i socialnämnden samt som ersättare i kommunstyrelsen har övertagits av partikollegan Margareta Ivarsson. Hennes ordinarie plats i kommunstyrelsen har gått till Mats Ivarsson, tidigare ersättare, som även sitter med i styrelserna för Hammaröbostäder och Hammarö Energi.

Read More

Spa i gamla badhuset

Hammarö kommun har beslutat att sälja det gamla badhuset för 250 000 kronor. Den tänkta köparen är en ”lokal näringsidkare i Skoghall” som ämnar öppna ett dagspa i lokalerna.

Read More