Dag: 27 juli 2015

Golfklubben bygger husvagnsparkering

Hammarö Golfklubb har för avsikt att anlägga en parkeringsyta för husvagnar och husbilar. Den tänkta yta ligger strax öster om den nuvarande bilparkeringen. Markägaren Hammarö kommun har beviljat såväl bygglov som strandskyddsdispens.

Read More

Kenneth ny platschef på bruket

Kenneth Ohlsson, 52 år, nuvarande platschef på Stora Enso Hylte Bruk, tillträder tjänsten som platschef på Stora Enso Skoghalls Bruk den 1 september 2015. – Det ska bli kul att få möjlighet att jobba med alla duktiga medarbetare på Skoghalls Bruk och inte minst att få vara delaktig i att utveckla både medarbetare och bruket….

Read More

Nytt försök till förskola

Nyligen skrinlade kommunen den planerade ombyggnation av gamla Hallersruds skola till förskola. Nu har kommunchef Caroline Depui fått i uppdrag att ta fram en lämplig plats för byggnation av en förskola med 5-6 avdelningar. Återrapportering avseende plats och budget för byggnationen ska ske till kommunstyrelsens arbetsutskott senast i september. Läs mer: https://www.hammaronytt.se/for-dyrt-att-bygga-om-hallersrud

Read More

Solkarta och gym på förslag

Solen skiner alltid (mer eller mindre) på Hammarö. Men var på öa är solchanserna störst? Miljöpartiet har föreslagit att kommunen ska ta fram en karta över tak med stor potential för solel, som ett stöd för fastighetsägare att se om deras hustak passar för elproduktion. Miljöpartiet har också föreslagit att kommunen ska låta bygga ett…

Read More

Ylva veckans instagrammare

Varje vecka får en ny Stora Enso-medarbetare ta hand om kontot @storaensoworld. Under vecka 29 (13-19 juli) föll ansvaret Ylva Bjerknes Lind, operatör/truckförare på Skoghalls Bruk, vars uppgift var att skildra sin arbetsvecka på Skoghalls Bruk i bilder. Syftet med kontot är att genom medarbetarnas egna bilder från sin vardag visa upp hur Stora Enso…

Read More

Nolgårdshuset får rivas

I HammaröNytts marsnummer berättade vi om den gamla nämndemansbyggnaden vid Nolgårdvägen som förfaller. Nu står det klart att byggnaden får rivas. Detta möjliggörs genom att kommunen beslutat tillåta en ändring till detaljplanen; från bostad till småindustri, handel och kontor. Läs mer:  www.hammaronytt.se/nolgardshus-riskerar-rivning 

Read More