Dag: 28 september 2015

Hammarö sämst i Sverige

Hammarö är sämst bland de svenska kommunerna att ta emot nyanlända flyktingar. Enligt tidningen Aftonbladet har vi hittills i år tagit emot en (1) nyanländ flykting. Men det kommer fler; kommunen vill ta emot ett 80-tal nyanlända under de kommande tre åren.

Read More

Ny avdelning på Sätterstrand

Förra året startades tre förskoleavdelningar på Sätterstrand. Nu vill kommunen starta upp ytterligare en avdelning. Kommunstyrelsen föreslår därför att avsätta 690 000 kronor för lokalanpassning.

Read More

Kommunen vill anlägga fler badplatser

Hammarö kommuns servicenämnden ska se över möjligheterna till ytterligare en kommunal badplats då det saknas en sådan på öns norra och västra delar. De tre platser som kan kan komma på fråga är 1:a till 4:e strand på Vidön, Lövnäs/Bärsta samt Lillängen. Med kommunal badplats anser förvaltningen att det ska finnas bra tillfartsvägar, parkering, toaletter,…

Read More