Dag: 23 november 2015

Dyrare hyra instrument

Kostnaden för att hyra musikinstrument vid kulturskolan är idag 325 kronor per termin, och har så varit de senaste tio åren. Summan ska täcka en del av inköpet samt kostnader för underhåll. Då skolans kostnader överstiger intäkterna har nu Hammarö kommun beslutat att höja avgiften med 100 kronor från och med vårterminen 2016.

Read More