Dag: 18 april 2016

Stadsnätet får mera

Hammarö Stadsnät håller som bäst på att fiberansluta hushållen på Hammarö. I dagsläget är cirka 1 030 villor, 145 lägenheter och 86 företag anslutna, varav 300 hushåll som tillkom under förra året. Med utbyggnationen kostar stora pengar som inte fullt ut täcks av intäkterna. Kommunen har nu beslutat att tilldela verksamheten 300 000 kronor extra…

Read More