Dag: 16 juni 2018

Fortsatt snöröjning!

Text: KRISTINA  Foto: CHRISTINE Vi rapporterade i majnumret om ett sparförslag om att kommunens plogning och halkbekämpning av enskilda vägar till permanentboende i kommunen skulle upphöra. Efter ett öppet hus som Servicenämnden bjöd in till beslutades att detta inte skulle verkställas. – Jag tycker det är viktigt att vi har en dialog med kommuninvånarna. Och…

Read More