Dag: 28 oktober 2019

Vattentornet i Skoghall. I förgrunden stora, höga tallar.

Vattentornet ur drift

Text: ANNIKA Foto: CHRISTINE  Sedan 1942 har vattentornet stått på sin bergsknalle och blickat ut över Skoghall. I 77 år har det sett till att öborna fått vatten till sina bostäder. Idag sker vattenförsörjningen till ön på annat sätt och tornet som är i stort behov av renovering kommer troligtvis inte att behövas framöver. Det…

Read More