Assistansen fortsatt i kommunal regi

Den personliga assistansen i Hammarö kommer även i framtiden av drivas av kommunen. Principbeslutet togs nyligen av socialnämnden. Och det trots att alternativet troligen skulle vara billigare.

En rad kommuner har redan infört systemet med personlig assistans i privat regi. Erfarenheter från dessa har legat till grund i utredningen.

– Det är en trend inom socialtjänsten i Sverige att lägga ut assistansen på privata företag, men vi tycker inte att det finns en tillräckligt bra konsekvensanalys. Man behöver följa utvecklingen i ett antal kommuner och se vilka effekter det får för kommunen, för de anställda och framför allt för brukarna, menar Per Söderberg, verksamhetschef för IFO/LSS vid Hammarö kommun som gjort utredningen på uppdrag av Socialnämnden.

Enligt Per Söderberg skulle ett privat alternativ vara billigare för kommunen. I runda slängar cirka två miljoner årligen.

– Dels skulle vi kunna ta bort en enhetschefstjänst på kommunen. Och dels skulle en privat lösningen innebära ett mindre antal timmar.

Beslutet som socialnämnden nu tagit innebär dock inget permanent stopp för privatisering av den personliga assistansen. Tidigare i år införde kommunen utmaningsrätt, vilket förenklat innebär att privata aktörer får utmana kommunala förvaltningar i att ta över delar av dess verksamheter.

– Det finns inget egenvärde i att lägga ut verksamheter på entreprenad. Men man vet aldrig vad framtiden har att utvisa i form av ekonomi, menar socialnämndens ordförande Margareta Ivarsson.

 

Fotnot: IFO och LSS står för Individ- och familjeomsorg respektive Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.