Brandkåren minskar bemanningen

Antalet brandmän på Hammarö ska minskas under året.
Neddragningen väntas ge en besparing på cirka 500 000 kronor, och träder i kraft fullt ut år 2014.

Räddningstjänsten på Hammarö är organiserad inom Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund där även räddningstjänsterna i Karlstad, Kils, Grums, Forshaga och Munkfors kommun ingår. Dagens bemanning på Hammarö är 5+1, det vill säga sex deltidsbrandmän (den officiella titeln är Räddningsman i beredskap) varav en är utbildad befäl, fördelat på fyra grupper som delar på jourtjänstgöringen dygnet runt, året runt. Därutöver bör det finnas en reserv.
Besparingen är ett led i att anpassa kostnaderna efter väntat lägre budgetuppräkning från de medverkande kommunerna under de kommande åren.
-Det är stabilt för 2013 men vi ser stramare ekonomiska tider under 2014 och 2015, förklarar Åsa Bergsten, förbundsdirektör.
-Utgångspunkten var att vi tittade över riskbilden i hela vårt förbund, och då speciellt om det fanns förändringar i den som i sin tur föranledde till någon form av förändring.
För Hammarös del var nedläggningen av Akzo Nobel en avgörande faktor.
Från fackligt håll har man påpekat att de kemikalier som tidigare gick i pipeline från Akzo Nobel direkt till Stora Ensos fabrik, nu går via lastbilstransport, och därigenom utgör en annan risk. Kommentar?
-Vi känner till det. Men det största mängden lastbilstransporter, sett i hela förbundet, går inte över Hammarö utan snarare över Segmon och förbi Grums och Karlstad, säger Nils Weslien, räddningsschef och biträdande förbundsdirektör.
Neddragningen på Hammarö innebär att fyra av totalt 25 anställda måste lämna sina tjänster. Detta ska ske genom ”naturlig avgång”, det vill säga att fyra personer självmant säger upp sig under 2013.
-Vi hoppas på det. Annars får vi göra en turordningslista, säger Nils Weslien som dock betonar att de som slutar givetvis är välkomna att söka lediga tjänster.
Även timmar som blir lediga?
-Nej, vi har inte timanställning inom beredskapen idag.
Kan man dela på tjänsterna, så att vissa arbetar mindre tid och andra mer?
-Ett sånt upplägg får vi i så fall sätta oss in i och stämma av med kårchefen på Hammarö.
Rent praktiskt innebär personalminskningen att styrkan i Hammarö inte kan påbörja både yttre släckning samtidigt med en rökdykarinsats.
-Men då ska man komma ihåg att vid alla större bränder och trafikolyckor har vi tvåstationslarm. Och det är ju bara cirka en mil mellan stationerna i Karlstad och Hammarö, så förstärkning är snabbt på plats, säger Nils Weslien.

raddningstjansten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.