Bruksbostäder rivs i höst

Stora Enso Skoghall AB planerar att fortsätta avvecklingen av sitt fastighetsbestånd på Hammarö.

– Denna avveckling har pågått under många år och är i linje med bolagets inriktning att koncentrera sig på kärnverksamheten. Och där ingår inte fastighetsuthyrning, säger Ernst Nygren, ekonomichef vid Stora Enso.

Det första steget gäller bruksbostäderna längs med Prästängsvägen på Vidön som numera angränsar det nya renseriet. Det första huset som planeras rivas har adress Prästängsvägen 21.
– Vår långsiktiga plan är att på ett ansvarsfullt sätt avveckla samtliga hus längs Prästängsvägen, säger Ernst Nygren.
Stora Enso planerar även att riva ett hus vid Wennbergsvägen, intill Edsviken.
– Huset står tomt sedan några år tillbaka och är i dåligt skick, förklarar Ernst Nygren.
Några planer på nybyggnation på platsen eller ens längs med Wennbergsvägen finns inte.
– Området ligger på industrimark som ska vara en buffert mellan industriområdet och bostadsområdet.

Prastangsvagen_21_webbad

Huset längs med Prästängsvägen uppfördes av Uddeholmsbolaget 1914-1915 som bostäder för anställda vid det då nyligen igångstartade sågverket på Vidön. Huset som rivs i höst, med adress Prästängsvägen 21, ligger närmast det nya renseriet.

.Wennbergsvagen_webbad

Huset med adress Wennbergsvägen 3 är troligen uppfört på 1920-talet med till- och ombyggnation på 1950-talet. I samband med att rivningslovet beviljades av kommunen år 2008 bedömde Värmlands museum, som remissinstans, att huset hade ”kulturhistorisk värde, både som enskilt objekt och som en del i bostadsområdet Edsviken”

 

2 thoughts on “Bruksbostäder rivs i höst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.