Byggboomen igång

Text: KRISTINA  Foto: HÅKAN  Illustration: MONDO ARKITEKTER

En gråmulen förmiddag i början av oktober fick vi följa med Bosse Henriksson, kommunstyrelsens ordförande och Erik Nilsson, projektchef för samhällsbyggnadsprojekten inom Hammarö kommun på en rundtur till de planerade byggen som är beslutade och i vissa fall påbörjade.

Först styr vi kosan till Götetorp där den brandskadade skolan nu är helt riven. Ett stort hål i marken vittnar om var ett skyddsrum låg. Hålet kommer fyllas upp och ett nytt skyddsrum ska byggas i anslutning till skolbyggnaden. Även den gamla macken är nu riven. Ytterligare två hus på området ska bort, markytan behövs för att göra plats för den nya tvåparallelliga Götetorpsskolan F-6 i två våningar. I mars 2020 börjar skolan byggas för inflyttning hösten 2021. 

När Götetorpsskolan är uppbyggd kommer eleverna som nu huserar på HUC flytta tillbaka. Då tidigast kan HUC byggas om till högstadieskola, och Mörmons högstadieelever kan flytta ur modulerna.

– Om vi ska renovera för att bygga en högstadieskola så är det inte så mycket jobb där, bara viss anpassning krävs, berättar Erik Nilsson. 

Vi körde vidare mot Hammar-lundens idrottshallar som nu byggs för fullt. Den ena kommer tjäna som evakueringsklassrum för F-3 under tiden som Hammarlundens F-6 rivs och en ny skola byggs, vilket kommer ta ungefär två år. Evakueringslokalerna blir likvärdiga en helt ny skola och återställs sedan till idrottshall.
   När vårterminen startar i januari ska evakueringsklassrummen i idrottshallen vara inflyttningsklara och resterande del av Hammarlunden F-6 börjar rivas, vilket kommer ta två till tre månader. Markarbetet för nya skolan inleds i februari. Idrottshallen som blir idrottshall från start tas i bruk hösten 2020. Nya Hammarlunden F-6 beräknas stå klar för inflytt i december 2021. 

Här är bygget av nya skolan på Hammarlunden i full gång.

   Båda idrottshallarna får läktare, för 200 respektive 100 personer. På våning två i ena hallen kommer det finnas en cafédel med glaspartier mot idrottshallen samt ett rörelserum som inledningsvis kommer tjäna som personalrum och fritids. 

   Gamla idrottshallen kommer rivas, men Gunnar Turessonsalen och matsalen kommer stå kvar. Ungefär halva låg- och mellanstadiebyggnaden revs i somras och mellanstadieklasserna har flyttat in i hyrda moduler. 

Hammarlundens högstadium behöver också åtgärder alternativt rivas och byggas ny. Just nu pågår en undersökning om det är möjligt att renovera så den håller femton år för att kunna skjuta upp ett nybygge. Utredningen kommer presenteras i slutet av november.

– Det får inte bli så dyrt att göra en tillfällig reparation så att det överstiger kapitalkostnaden för ett nybygge, det blir ju bortkastade pengar, berättar Bosse. 

Färden gick vidare mot planerade Annebergs förskola där det också planeras ett 40-tal bostäder. 

– Vi bygger förskolan här bland annat för att möta behovet från de familjer som flyttar hit, berättar Bosse. 

   Tvärs över vägen snett emot STC kommer förskolan placeras och i alla fall sex av avdelningarna ska vara inflyttningsklara samtidigt som bostadshusen. 

– Vi börjar med markarbetet för förskolan i januari nästa år, berättar Erik. 

   Förskolan blir i två plan och med totalt tolv avdelningar. 

– Det är ekonomiskt och ekologiskt hållbart att bygga på i två plan. Vi kan inte låsa upp sex tomter för sex förskolor och sen inte ha något att vidareutveckla på. Så mycket mark har vi inte, berättar Bosse.  

Nästa stopp blev Mörmo högstadium som kommer börja rivas i december. Selektiv rivning börjar redan i höst, vilket innebär att man demonterar miljöfarligt material som inte ska blandas med rivningsmassorna. 

– Rivningen här blir lite speciell då vi har ett stort skyddsrum inbyggt i fastigheten. Det ska vi behålla och rusta upp, berättar Erik Nilsson.

   Riktiga rivningen inleds i december 2019 och kommer ta cirka sex månader. 

   På denna plats planeras en förskola med byggstart hösten 2020, exakt likadan som på Anneberg, med inflytt årsskiftet 21/22, men inga beslut är tagna ännu.
– Vi försöker effektivisera alla våra processer och metoder av både av ekonomiska och tidsmässiga skäl. Alla planerade förskolor blir likadana, det innebär bland annat mindre projektering, fortsätter Erik.
   Eventuellt kommer en tredje förskola byggas på Lövnäs. Men först ska det framtida behovet utredas. 

Anledningen till att alla dessa fastigheter måste rivas är att de varit eftersatta.
– Man har använt pengarna till annat och tänkt kortsiktigt. Man har till exempel byggt om lokaler för att öka antalet klassrum och då har inte ventilationen ändrats. Med facit i hand borde vi ha begärt utredningar på skolorna, berättar Bosse.

– Utredningar bör göras om man anser att det finns risker, och då måste man informera detta till politiken för att få beslut och medel för att utfärda utredningen. När det gäller de utdömda skolorna hade det inte hjälpt om man gjort något för några år sedan, det hade redan då gått för långt. Serviceförvaltningen arbetar nu med underhållsplaner för de närmaste 30-40 åren där man tar höjd för ekonomin på ett annat sätt, berättar Erik.

– Det är helt rätt sätt att arbeta  för att se till att vi inte hamnar i en liknande situation igen, fortsätter han. 

Moduler hyrs till mycket stora kostnader, bara nästa år beräknas hyran uppgå till 30- 40 miljoner kronor. Kommunen räknar med att behovet av moduler är borta 2023. 

TIDSPLAN för rivning och byggnation

Hösten 2019: Selektiv rivning Mörmo högstadium

December 2019: Mörmo högstadium rivs

Januari 2020: Markarbete förskola Anneberg

Januari 2020: Byggstart förskola Anneberg

Januari 2020: Inflyttning i evakueringslokalerna idrottshallen Hammarlunden

Januari 2020: Byggstart Hammarlunden F-6

Februari 2020: Markarbete Hammarlunden F-6 inleds

Mars 2020: Byggstart Götetorp

Hösten 2020: Idrottshallen Hammarlunden klar för inflyttning

Hösten 2020: Byggstart förskola Mörmon

April 2021: Inflyttning förskola Anneberg

November 2021: Götetorp F-6 inflyttningsklar

December 2021: Hammarlunden F-6 inflyttningsklar

December 2021: Inflyttning förskola Mörmon

Erik och Bosse utanför den gamla Mörmoskolan som ska rivas inom kort.
Erik och Bosse inspekterar arbetet vid Hammarlundens skola.
Den brandskadade Götetorpsskolan är riven och borta.
Här ser man vad som är kvar av det det skyddsrum som fanns i skolan en gång i tiden.
De gula husen vid Götetorp ska också rivas så småningom.
Den gamla macken är också borta nu.
Hammarlundens skola.
Ventilation på gång.
Blivande klassrum.
Alla har fokus på sitt för att inga fel ska göras.
Just nu finns här fönster för att släppa in ljus i de temporära klassrummen. De ska sedan byggas igen när det ska användas som gymnastikhall.
Blivande duschrum.
HUC hösten 2019.
En bit av gamla Mörmoskolan och de moduler som idag används som skola.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.