Debatt – majoriteten satsar på skolan

Vi inom den blågröna majoriteten på Hammarö är stolta för vår skolverksamhet. Vi uppnår bland de bästa resultaten i Sverige för vår grundskola. Under den gångna mandatperioden har skola och förskolan tillförts väsentliga tillskott. Vi har byggt ut antalet förskolor så att vi har full behovstäckning samtidigt som vi nu når målet om max 18 barn per grupp. Vi har haft fokus på kvaliteten för både skola och barnomsorgen. Under perioden har vi också startat upp bygget av Bärstasskolan som kommer att ge en bättre arbetsmiljö för de flesta eleverna då vi kan glesa ut i befintliga skollokaler. Dessutom byggs den nya skolan med de högsta tänkbara miljökraven.

Skolans viktigaste resurs är lärarna som dagligen möter våra barn. Lärarlönerna i dagens Sveriges ligger inte på en sådan nivå att vi kan säkra intresset för läraryrket. Detta är en nationell fråga som måste tas på allvar men en enskild kommun har svårt att på kort sikt lösa problemet fullt ut. Vi har också fullt ut inrättat de så kallade karriärtjänsterna och också med kommunala medel finansierat nedsättning i undervisningen för dessa tjänster.

Sedan vi tillträde 2011 har lärarlönerna höjts med 2,1% + 4,3% +3,2% I årets avtalsrörelse har vi avsatt extra pengar för att höja lärarlönerna med 3,5 %. Detta innebär att våra lärare har fått 3 600 kronor i lönelyft under denna mandatperiod. Vår ambition är att även för kommande år prioritera lärarlönerna lokalt.

Gruppledarna för majoriteten på Hammarö:

Leif Sandberg (m)

Charlie Weimers (kd)

Margareta Ivarsson (c)

Mikael Jern (mp)

Kent Hakefeldt (fp)

 

 

One thought on “Debatt – majoriteten satsar på skolan”

 1. Det behövs politisk stadga på Hammarö!

  När man läser den blågröna majoritetens debattartikel ”Majoriteten satsar på skolan” verkar det som om den blågröna majoriteten uppenbarligen vill ha en ny debatt om skolan och förskolan på Hammarö. De frågor och problem som jag har tagit upp i ett antal inlägg på annan plats i Hammarönytt vill man inte låtsas om. Vad kan det bero på?
  Vi har en bra skola på Hammarö. Den är till och med riktigt bra. Huvudorsakerna till det är en medveten satsning under en lång följd av år. Navet i det arbetet har varit ett mycket välutvecklat kvalitetsarbete. Hammarö har dessutom mycket välutbildade föräldrar som har en stor betydelse för skolresultaten. Den blågröna majoriteten kan därför på de få år man har styrt inte kunnat förändra så mycket. Men tyvärr finns det en del oroande tecken. Nu kanske jag kan få ett svar från den blågröna majoriteten?
  Antalet ungdomar som är behöriga till gymnasiet har minskat från 97,4 till 93,2% 2013.
  Antalet ungdomar som klarar målen i alla ämnen har minskat från 94,3 till 88,4 % 2013.
  Bärstaskolan är försenad på grund av oenighet inom den blågröna alliansen. Det har skapat en svår arbetsmiljö på Hammarlunden.
  Alliansen här på Hammarö har, utifrån ideologiska motiv, drivit ett aktivt arbete för att få tillstånd fristående förskolor med vinstintresse. Det kan bara leda till en sämre och dyrare förskola.
  Flera av den blågröna majoritetens skolpolitiker har bytts ut under mandatperioden. Bildningsnämnden har både ny ordförande och vice ordförande. Kommunpolitik kräver kontinuitet.
  Det är lite märkligt att läsa hur den blågröna alliansen berömmer sig för ha följt avtal när det gäller lärarlöner. Samtidigt har man röstat ner socialdemokratiska förslag om särskilda satsningar på lärarna ett antal år nu. Men nu har man bestämt sig för en satsning som är mindre än den som Socialdemokraterna har föreslagit. Det kan inte bero på att det är valår? Jag tror inte att ni lurar lärarna eller hammaröborna med så billiga trick.
  Det är dags för politisk stadga på Hammarö och inte minst när det gäller skolpolitiken !
  Hammarö behöver en vänstermajoritet!

  Lars Westling (S) Den ende kvarvarande ledamoten i Bildningsnämndens arbetsutskott sedan mandatperiodens början 2011.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.