Efter folkomröstningen – vad händer nu?

Text: KRISTINA  foto: CHRISTINE

Folkomröstningen den 10 december förra året gav ett tydligt besked – hammaröborna vill ha två högstadieskolor på Hammarö. 

Valdeltagandet låg på 44 procent och 81 procent röstade för två skolor. Majoriteten gick den 19 december ut och berättade att de kommer ta hänsyn till resultatet och behålla den nuvarande skolorganisationen. Det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige under tidiga våren.

– Resultatet från folkomröstningen var väldigt tydligt för oss politiker. Så vi tänker behålla de båda högstadieskolorna, och utveckla dem och göra dem så bra vi bara kan, berättar Per Aspengren, kommunstyrelsens ordförande.

– Vi satsar på skolan, elever och personal kommer få moderna och bra lokaler som möter framtidens behov. Med bra arbetsmiljö för alla som vistas i skolan vill vi rusta Hammarös elever för framtiden och de ska få så bra förutsättningar som möjligt. Beslutet ska naturligtvis gå den politiska vägen och landa i fullmäktige så småningom, fortsätter Per Aspengren.

Götetorpsskolan ska byggas upp och vara minst två paralleller, med tillhörande fullstor idrottshall. När det gäller placering av idrottshallen väntar de nu in en mätning av trafikflödet. HUC ska byggas om för att vara lämplig för högstadieutbildning. Mörmoskolans högstadium har idag undermålig arbetsmiljö och bör byta lokaler snarast. Hammarlunden behöver också renoveras. Det blir ett logistiskt pussel att få ihop allt.

– Vi har gett uppdrag till serviceförvaltningen att ta fram en tidplan. Planering och logistik blir nu en stor fråga, och vi inväntar deras förslag på lösning, säger Per Aspengren.

– Vi har även gett serviceförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förfrågningsunderlag för minst en modulskola, och var den eller de kommer placeras vet vi inte i dagsläget, fortsätter Per.

Elever kommer alltså få flytta in i en temporär skolenhet i olika omgångar under processen.

Ekonomiskt så kommer det att kosta på.

– Det kommer bli en utmaning för oss. Vi har stor inflyttning och fastighetsbestånden ser ut som de gör. Vi kommer börja med de skolor som har dålig arbetsmiljö för personal och elever, och det är främst Mörmoskolans högstadium och Hammarlundens F-6, säger Margareta Ivarsson, ordförande i Servicenämnden.

Både majoriteten och oppositionen har ambitionen att komma överens i frågan, allt för att inte beslut ska rivas upp vid eventullt maktskifte i höst.

– Vi har ambitionen att nå en bred uppgörelse för att säkra besluten över tid, säger Lille-mor Larsson.

Oppositionen är mycket glada för det stöd som har visats för att behålla två högstadieskolor.

– Vi tycker det är naturligt att man följer resultatet i folkomröstningen, säger Mikael Jern, Miljöpartiet som här pratar för hela oppositionen.

– Vi vill ha två jämnstora skolor, och ser fram emot en diskussion med de övriga partierna för att nå en stabil överenskommelse, fortsätter han.

– Jag tycker att det positiva i den här röran var att det gick till folkomröstning så att kommuninvånarna fick säga sitt. Det blev ju faktist den första folkomröstningen i Hammarös historia, säger Mikael Jern.

Nu återstår frågan om hur alla barn ska få plats i skolorna på östra sidan. Kommer Hammarlundens F-6 byggas ut eller kommer de bygga ytterligare en skola?

Ska vi ha två högstadieskolor med lika många elever i varje? Kommer i så fall gränsdragningarna ändras?

För att nå två jämnstora skolor tycker oppositionen att det vore en idé att prova andra saker än att ändra gränsdragningarna först.

– Varför inte göra Mörmoskolan till en skola med idrottsinriktning? Det kanske skulle locka fler elever från östra sidan, och jämna ut elevantalet. Och när det gäller F-6-skolorna så finns flera olika möjligheter till ombyggnad/tillbyggnad och/eller nybyggnad och detta måste vi få en stabil överenskommelse om i kommunfullmäktige som håller över tid. Då vi bygger upp Götetorpsskolan som tvåparallellig (tidigare enparallellig) så tillför vi F-6-systemet en extra parallell. Och utefter detta måste vi sedan planera för framtiden, fortsätter Mikael Jern.

Det här är frågor som politikerna i dagsläget nu börjar diskutera. Vi har helt klart anledning att återkomma om detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.