Halvt slutsålt på Baldersvägen

Villatomterna på Baldersvägen har varit ute till försäljning sedan förra året. I skrivande stund är fem av de tolv tomterna sålda.

Urvalet av villatomter på kommunal mark har varit något begränsat de senaste åren. De tolv tomterna längs med Baldersvägen har således varit ett välkommet tillskott till den kommunala tomtkön. Samtliga tomter ligger kring 1000 kvadratmeter. Som mest får 200 kvadratmeter av dessa bebyggas, i ett plan, utan källare. Om byggnation önskas uppföras närmare 4,5 meter från tomtgräns behövs grannens medgivande. Gällande själva placeringen av husen står det ganska fritt för tomtägarna att bestämma.

– Placeras husen närmare tomtgräns än 4,5 meter behöver man grannens medgivande. Dessutom kan följdkrav ställas på byggnaderna avseende brand beroende på hur långt avståndet är mellan byggnaderna, förklarar David Andersson, byggnadsinspektör.

På grund av områdets varierade geologi har tomterna olika förutsättningar för byggnation. Områdets norra del består till stora delar av lermark, vilket troligen kräver pålade grunder. I områdets södra del består marken av morän och berg i dagen, vilket ger en förhöjd risk för markradon.

– Den geotekniska undersökningen som finns är ganska gammal, och behöver egentligen göras om. Men bygger man radonsäkert, som fastighetsägarna på området hittills har gjort, behövs ju inte det, berättar David Andersson. baldersvagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.