Hammarös företagsklimat sämst i Värmland

Text och diagram: KRISTINA

Svenskt Näringsliv genomför sedan 2001 årligen en enkät där företagare och politiker får svara på frågor gällande företagsklimatet. Hammarö kommun fick sämst betyg av alla Värmlands kommuner i årets enkät. 

I många delar har Hammarö tappat rejält sedan förra årets mätning.

– Tyvärr är det ganska många saker man behöver ta tag i här, säger Anna Hedberg, projektledare på Svenskt Näringsliv Värmland. Nu måste vi sätta oss och se vad de kan göra åt det här. Vi ska ju inte tala om för kommunen hur de ska jobba, men det här är en väckarklocka och vi kan tipsa om vad de kan fokusera på för att vända trenden, fortsätter hon.

Politiker har också svarat på enkäten, och det är i delarna där det skiljer stort mellan företagens och politikernas skattning som det finns mycket att ta tag i. På Hammarö är det främst uppfattningen om kommunpolitikernas och tjänstemännens attityder mot företagare, tillämpning av lagar och regler samt information till företagen som har stor differens. Och i det sammanfattande omdöm-et, alltså magkänslan om hur företagandet är i Hammarö kommun, har Hammarö fått betyget 2,9 vilket är en minskning med 0,4 från förra årets enkät. Politikerna har där gett betyget 3,5. 

När det gäller konkurrens från kommunens verksamheter har företagarna dock gett högt betyg, 4,4 (upp 0,3 från förra året).

– Det är jättebra, det betyder att de som svarat uppfattar det som att det inte finns så mycket konkurrens från kommunen, att de inte är ute och tassar på företagens område, berättar Anna. 

   Även när det gäller allmänhetens attityder får Hammarö mer än godkänt, 3,9 (dock minskat med 0,4).

– Att förändra atti-tyder är en väldigt lång process, men med åtekrommande dialog med varandra blir det lättare, då vågar man ta kontakten och lyfta frågor, fortsätter Anna. 

– Jag kan inte se en enskild händelse som kan ha orsakat det här. En högre andel av de som svarat i år är äldre, medan förra året var det ett yngre urval som svarade. Då såg det ju ganska bra ut, säger Mattias Joelsson, kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor. 

– Vi har haft en mandatperiod utan någon med politiskt an-svar för näringslivet, och vi har även haft ett vacuum på tjänstemannasidan tills Annika Axelsson började, fortsätter Mattias. 

För att komma tillrätta med företagsklimatet planerar Joelsson att finnas närmare företag-arna. De ska känna att de har en enkel väg in i kommunen och att de blir lyssnade på.
– Jag har börjat besöka hammaröföretag för att ta reda på hur det går, vad som driver dem, vad de behöver och så vidare. Och Annika Axelsson bjuder in till företagsfrukostar och skickar nyhetsbrev, berättar Mattias.
   Han menar också att nya industriområdet på Vidön är en nyckel för ett ökat företagande på Hammarö.

– Sen har jag en önskan om att Akzo Nobels område ska saneras så det kan bli en industrietablering där, men marken är en av Värmlands mest förorenade så det är nog ett ganska långsiktigt projekt tyvärr, berättar Mattias.   

Annika Axelsson är anställd på 50 % som näringslivsansvarig sedan september 2018. Att enkäten ser ut som den gör i år är inte så konstigt säger hon. 

– Jag tror det är sviter av att det inte funnits någon som jobbat med det här. Nu står vi stadigt på botten och kan bara gå uppåt, säger Annika. Jag ser tendensen och vad vi har att jobba på, fortsätter hon.

   Och vad vill företagen att kommunen ska göra mer? 

– För att jag ska kunna göra ett bra jobb behöver jag få input.Kanske kan vi få ihop ett företagsråd eller näringslivsråd. Företagare som orkar ta sig tid att diskutera lite strategiska tankar och kan ta tillvara på varandras kompetenser, säger Annika. Det ger även företagen en möjlighet att få insyn i vad kommunen gör. Blir man sedd, hörd och bekräftad får man kraft och energi, fortsätter hon. 

Anna Hedberg kommer efter semestern träffa kommunalråden Bosse Henriksson och Mattias Joelsson samt näringslivsansvarige Annika Axelsson för att diskutera vad som ligger bakom utfallet och vad man kan göra åt det. 

– För att förbättra det lokala företagsklimatet gäller det att ha bra dialog med företagarna, lyssna in deras behov och hitta hitta ett par, tre frågor att jobba med och prioritera. Vi hjälper ju gärna till på olika sätt, men det är politikerna som måste göra jobbet och leverera det företagen efterfrågar, avslutar Anna Hedberg. 

Sammanfattande omdöme för företagsklimatet i kommunen. Hammarö 2,9 jämfört med snittet i Sverige på 3,4 (ur enkätsvar från företagar

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.