Handlare i kläm när knutpunkten byggs

Text och foto: KRISTINA

Oskyddade trafikanter kan se fram emot ett tryggare centrum när nya knutpunkten står klar. Men vägen dit är besvärlig för handlarna i centrum.

Arbetet med att bygga om Byxfickstorget till en trygg knutpunkt för kollektivtrafik, cykel och gångtrafikanter inleddes
1 augusti och planeras stå klart vid årsskiftet 2018/2019. Ett förslag på hur Byxfickstorget skulle kunna utvecklas togs fram redan 2014, men politikerna valde då att prioritera andra projekt. Under 2017 togs ett omtag eftersom det blev möjligt att få finansiering genom Trafikverkets Stadsmiljöavtal. För detta krävdes att hela projektet
skulle stå klart under 2018.    

När bidraget beviljades inleddes projektering och upphandling omgående. I maj 2018 skrevs avtal med en entreprenör och information lades direkt upp på Hammarö kommuns webbplats, men det skulle dröja till 5 juli innan information mailades ut till berörda handlare. 

För att ha möjlighet att slutföra projektet innan årsskiftet samt av arbetsmiljöskäl och med tanke på invånarnas säkerhet, har hela området spärrats av, och bil- och busstrafik leds runt centrum. Detta har påverkat handeln i centrum och många vittnar om minskad försäljning.

– Mellan klockan fyra och sex har vi ett stort tapp, säger Mattias Kjellgren, handlare på ICA Supermarket Skoghall. Det är vid den tiden många åker bil hem från jobbet och handlar här på hemvägen. Med avstängningarna är det nu betydligt svårare att ta sig hit.

Planerna för byggnationen har kommunicerats dåligt tycker handlarna.

– Hade vi fått veta detta tidigare hade vi kunnat planera för det, berättar Mattias Kjellgren. Vi har anställt personal och dragit igång olika projekt men vi hade planerat annorlunda om vi vetat att de skulle stänga av tre av fyra infarter till oss. Jag tycker det är jättebra att man gör det här, men man kan ha gjort det pö om pö och hållt vägen öppen, fortsätter Mattias Kjellgren.

   Johan Engström som driver MyWay (f.d. Direkten Nöje) har liknande erfarenhet.

– Vi har haft minskad omsättning i augusti mot förra året och hade även lite problem med varuleveranser i början. Många upplever det som väldigt rörigt i centrum och vi har fått många frågor om var bussarna går. Det finns en fara med att kommunen gjort ordentliga satsningar på ett handelsområde utanför centrum, samtidigt som det mer eller mindre inte har satsats något alls på centrum under en längre tid. Att då nästan spärra av all framkomlighet till centrum påverkar givetvis handeln väldigt negativt. Nu gick man dessutom ut med information om bygget alldeles för sent. Man bjöd in handlarna till ett informationsmöte först efter att bygget hade varit igång i några veckor. Då finns det väldigt liten möjlighet att kunna påverka. Det tog även för lång tid att skylta ordentligt till centrum, säger Johan Engström,
MyWay.

Bertil Ahlin är miljösamordnare och kollektivtrafiksamordnare för kommunen. Han medverkar i utförandet av knutpunkten som kommunstyrelsens förvaltningsrepresentant och hans roll är att säkerställa att de uppnår det som beslutats politiskt om Skoghalls centrum. Det är bland annat att få till ett trivsammare, attraktivare centrum med trygg trafikmiljö för oskyddade trafikanter och stärka långsiktigt hållbara transporter.

– Vi utvecklar centrum för att fler ska vilja vara här. Därför tar vi bort den trista trafikfarliga gatumiljön vid Byxfickstorget genom att bygga en trygg, attraktiv och tillgänglig knutpunkt för alla. Människor på Hammarö ska kunna resa mer långsiktigt hållbart genom gång-, cykel- och kollektivtrafik. Det ska bli en attraktiv mötesplats för alla med utrymme för stora och små aktiviteter, där platsens kvaliteter förhöjs och gör Hammaröborna stolta över sitt centrum, berättar Bertil Ahlin.

 

 

 

Skiss gjord av Sweco över hur området kommer se ut.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.