Hur kan Skoghall centrum bli mer attraktivt?

Text: KRISTINA Foto: KRISTINA, SUSANNE FORSBERG

Centrumföreningen har länge sett ett behov av att utveckla och höja centrums attraktivitet. Men hur? Platsutvecklare Susanne Forsberg bjöds in till ett möte med centrumföreningen samt inbjudna politiker och tjänstemän från Hammarö kommun i början av december.

Susanne, som inte är hammaröbo, ger oss många ögonöppnare. Till exempel hur man som besökare uppfattar välkomnandet till Hammarö och centrum.
– När man kör in mot Hammarö från E18 så kommer man först till Nolgård, och man undrar om det är centrum. Det finns en skylt mot Skoghall, men som turist eller besökare så vet man ju inte att just Skoghall är Hammarös centrum. I de flesta andra kommuner heter centrum samma som kommunen, men inte här. I ett centrum förväntar man sig en viss typ av service, till exempel ett bibliotek, en vårdcentral, ett systembolag och en matbutik. Men det får man nu ingen som helst vägledning till utifrån. Det första intrycket man får av Hammarö är en splittrad identitet. Skoghall är Skoghall och Hammarö är Hammarö. Hammarö är liksom inte Skoghall. Det är ett dåligt ambassadörskap, man är inte stolt över hela Hammarö, säger Susanne.

Ett annat exempel är skylten som står vid Åråsvägen, vid infarten från Industrileden. En gammal skylt med företag som inte längre har verksamhet i centrum, smutsig och obelyst. Inte så trevligt välkomnande. Skylten är idag uppfräschad, men Susanne tycker även att den är felplacerad.
– Hur ska man veta att det är in till centrum? Den ska ju ut på huvudleden för att locka besökare in till centrum och alla dess möjligheter, säger hon.

Hon pekar även på ett otryggt stråk, mellan kommunhuset/Folkets Hus och centrum som skulle kunna vara en mysig liten gränd om det fixades till. Det finns även många tillfälliga skyltar på betongklumpar i området, som inte verkar vara så tillfälliga.
– Och Lillängsvägen ner mot hamnen är som en autostrada, där man lockas att gasa på. Men man har ingen aning om vad man kommer fram till. Ett fantastiskt litet hamnområde, tycker Susanne.

Hammarö kommun har en översiktsplan, ett omfattande dokument som visar vilken riktning kommunen har med hela sin kommun, som tagits fram av invånare, politiker och anställda inom kommunen. Vi kan läsa att man har en ambition att knyta samman centrum, från Lunnaparken ner till Lillängshamnen. Det finns även ett kulturmiljöprogram och ett gestaltningsprogram för centrala Skoghall som är antagna och godkända. Gestaltningsprogrammet antogs av kommunstyrelsen redan 2012, och ett ställningstagande är att centrum ska upplevas som en trygg och trevlig plats att vistas och mötas i, samt att skapa tydligare och fler mötesplatser i centrum och kopplingar mellan centrala Skoghall och Vänern.
­– Tyvärr är politikerna inte så duktiga på att berätta alla bra saker de gör, säger Susanne. Gestaltningsprogrammet är superbra!

Kulturmiljöprogrammet är ett väldigt omfattande dokument, och när det gäller Skoghall centrum kan vi läsa att Skoghalls strukturella uppbyggnad är länets tydligaste exempel på kvardröjande brukstänkande.
– Ni är alltså lite unika här. Det får man inte känslan av när man kommer hit utifrån. Ni har även järnåldersbesättningar och järnbrukstraditioner. Detta är rätt coola grejer! Programmet antogs av kommunfullmäktige 2017, alltså det högsta politiska organet. Det finns potential, en identitet att förstärka, berättar Susanne.

I gestaltningsprogrammet kan vi läsa att ”centrala Skoghall är en mötesplats för alla med utrymme för stora och små aktiviteter, där platsens kvaliteter utnyttjas och gör hammaröborna stolta”. Detta är en ambition och vision, från 2012. Man har gått ut och frågat de som använder platsen, haft en medborgardialog. Man har berättat hur det ser ut idag, frågat hur man vill att det ser ut imorgon och visar hur vi ska göra för att ta oss dit. Redan där kan vi se att entrén till centrum från Industrileden är otydlig och ska förtydligas genom att en platsbildning skapas, till exempel med en låg stenmur vid värmeverket, och att värmeverkets långsmala fasad kan användas för konst.

Om vi tittar på Handelsindex som tas fram av HUI, Handelns Utvecklingsinstitut ser det inte bra ut. Om alla hammaröbor hade handlat alla sina dagligvaror på Hammarö hade vi haft index 100, men 2017 hade vi 70. För sällanköp var det 5, vilket är en siffra Susanne aldrig sett motsvarande till någon annanstans. Även om vi är fler som bor här så handlar vi inte här. Nolgårds handelsområde säger sig ha uppemot 40 % karlstadsbor som kunder, vilket innebär att effekten egentligen är ännu större. Den förväntade tillväxten enligt översiktsplanen vid etableringen av Nolgårds handelsområde har alltså inte infunnit sig. Tvärt om.

Vi har dock bra möjligheter att skapa en långsiktig samverkan för att öka centrums attraktivitet. Vi har en tydlig översiktsplan, ett väl genomarbetat gestaltningsprogram och ett omfattande kulturmiljöprogram. Vi har svikande handelsindex trots nytt handelsområde och befolkningsökning.

slår över på resten av Hammarö, ökar tillväxten i stort och hela Hammarö som destination. Vem är då ansvarig för utvecklingen av centrum? Svaret är – alla. Även invånarna. Susannes råd är att bjuda in intressenter i området, fastighetsägare, kommunen, näringsliv och föreningar, till möte för ett första steg till en framtida samverkansorganisation.
– Vi ser vikten och möjligheterna i ett attraktivt centrum, och kommer att göra det vi kan för att erbjuda ett välkomnande och tryggt centrum med ett bra serviceutbud. Självklart kommer vi också att delta i det gemensamma arbetet med centrumföreningen och kommunen för att utveckla Skoghalls centrum, säger Jan Barthelsson, vd Hammaröbostäder och medlem i Centrumföreningen.

Denna utsikt möter oss när man kör mot Lillängen.

 

En del av Skoghall.

 

Det här huset ser allt annat än trevligt ut. Är det detta intryck vi vill andra ska ha av Skoghall?

 

Från Industrileden in mot centrum såg det ut så här vid Susannes besök. Skylten är uppfräschad nu.

 

Handelsindex för inköp av dagligvaror på Hammarö. Källa: HUI.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.