Insändare: När etablerar sig Hälsans förskola på Hammarö?

När man han sett Uppdrag gransknings reportage om Hälsans förskola, tycker man att det är bra att Hammarö varit förskonade från fristående förskolor med vinstintresse. Men nu stundar andra tider, kan man läsa i kommunens verksamhetsberättelse för 2013. I den står att ”intresse från flera fristående aktörer finns för etablering i Hammarö Kommun”. Inom Bildningsförvaltningen håller man även på att utarbeta riktlinjer för hur fristående förskolekoncerner skall agera om de vill etablera verksamhet i kommunen.

Undrar vad hammaröborna tycker om det? Jag är nästan säker på att man inte applåderar . Man applåderar säkert inte heller den blågröna majoriteten, när det visar sig att den bedriver ett aktivt arbete för att få till stånd den här typen av förskolor i kommunen. Till en början hölls det till och med hemligt för oppositionen. Det var först i samband med att jag ställde en enkel fråga i fullmäktige, som de här kontakterna avslöjades.

Hammarö har en mycket bra skola och förskola! Det har Socialdemokraterna sett till.

Skolinspektionen har nyligen granskat Hammarö. I den rapport som man släppte den sjuttonde mars fanns inga anmärkningar på kommunnivå, vilket är mycket ovanligt. En iakttagelse som skolinspektionen gjorde var att den kommunala förskolan planerade verksamheten utifrån barns intresse och verklighet. Det finns en del att göra när det gäller barngruppernas storlek och arbetsmiljön för personal och barn. Men vi är inte sämre än andra kommuner och definitivt inte om man jämför oss med fristående förskolor med vinstintresse.

Orsaken till att den blågröna majoriteten vill ha hit fristående förskolekoncerner, är därför inte bristande kvalité i kommunens verksamhet, utan ideologisk betingat. ”Det är viktigt att privata intressen skall få göra vinst på våra förskolebarn!”

Vad tycker Hammaröborna om en sådan inställning?

När står Hälsans förskola och knackar på dörren till Hammarö kommun? Vi får hoppas att det är efter valet, när det är en ny politisk majoritet i Sverige och på Hammarö.

Lars Westling (S) ledamot i bildningsnämnden. 

4 thoughts on “Insändare: När etablerar sig Hälsans förskola på Hammarö?

 1. Det socialdemokraterna sett till fram tills maktskiftet 2010 var: överfyllda förskoleavdelningar, överfyllda samt skollokaler med stort underhållsbehov. Vi i folkpartiet på Hammarö har drivit, tillsammans med de övriga blågröna, ett arbete för att än förbättra dessa verksamheter inom kommunen. 11 nya förskoleavdelningar har kommit till sedan dec2010, en ny skola invigs snart och underhållet samt arbetet med de äldre lokalerna är påbörjat. Det är glädjande att skolinspektionen ger Hammarö bevis att vi är på rätt väg. Jag hoppas att de blågröna får ett fortsatt förtroende även i höst! /Emil Östensson , ord.ledamot bildningsnämnden.

 2. Den nya skolan på Bärsta borde redan varit klar!

  Uppenbarligen använder sig Emil Östensson sig av samma taktik som sin partiledare Björklund, att dribbla bort korten, när han svarar på min insändare.
  Han kommenterar över huvudtaget inte vad insändaren handlar om: Att det finns fristående förskolekoncerner med vinstintresse som vill etablera sig på Hammarö. Naturligtvis kommenterar han inte heller att det är genom en aktiv politik från bland annat hans parti och övriga i den blågröna alliansen som nu gör, att det finns ett intresse. I stället tar han åt sig äran av att det har byggts ett antal förskoleavdelningar. En satsning som alla partier på Hammarö har varit överens om. Sedan tar han även åt sig äran av att det nu byggs en ny skola på Bärstad.
  Skolan på Bärstad borde redan ha varit klar! Socialdemokraterna la redan på hösten 2010 ett förslag till kommunfullmäktige om att en skola skulle byggas. Den blågröna majoriteten kunde inte bestämma sig. Man hade en mängd orealistiska idéer. Bland annat ville man utreda en ny högstadieskola på ön. Det var först efter att Socialdemokraterna delat ut flygblad i vilket vi krävde att en ny skola skulle byggas, som man kom till skott.
  Det är på grund av blågrön obeslutsamhet som nu gör att personal och barn har en så svår arbetsmiljö på Hammarlunden!
  Det verkar som om Emil Östensson anser att det räcker med en skolpolitik som renoverar lokaler och bygger nya skolor. Det är viktigt! Men vi Socialdemokrater har lite högre ambitioner. Läser man skolinspektionens nyligen avlämnade granskningsrapport är det Bildningsnämndens kvalitetsarbete som imponerar. Det är det arbetet som är vår framgångsfaktor.
  Vi ser flera saker som måste förbättras och utvecklas! Det viktigaste är att utjämna mellan skolorna på Hammarö. Det är för stora skillnader. I den senaste lokala kvalitetsredovisningen kunde man se att antalet som är behöriga till gymnasiet minskar från 97,4 2012 till 93,2 procent 2013 och att antalet elever som uppfyller målen i alla ämnen sjunker från 94,3 5 till 88,4 procent. Även meritvärdena sjunker. Hammarö har haft en lång trend av förbättrade värden som har brutits.
  Om vi fortsatt vill vara en av Sveriges bästa skolkommuner måste vi ändra på detta! Det tänker vi Socialdemokrater göra, om vi får förtroendet av väljarna nästa mandatperiod.
  Detta är viktigare än att locka hit fristående friskolekoncerner med vinstintresse!

  Lars Westling, ledamot i Bildningsnämnden för Socialdemokraterna

 3. Replik till Lars We(s)tling
  Jag tycker att du spelar på folks oro kring de skräckexempel vi tyvärr har sett i media. Självfallet vill vi inte ha hit fria förskolor eller skolor som enbart drivs av vinstintresse på bekostnad av den fina kvalité och trygghet som idag kännetecknas bland skolorna samt förskolorna inom Hammarö kommun! Här ska inte fria etableringar göras huvudlöst utan om något ska göras så ska det göras för att gynna invånarna i kommunen. Däremot behöver det finnas riktlinjer om vad som gäller i denna fråga och att vi har ett tydligt regelverk som ger kommunen möjlighet att planera sin budget och verksamhet och att vi inte får in dessa ”skräckexempel” i vår kommun. Det är det som bildningsförvaltningen utarbetar. Vi i Folkpartiet på Hammarö arbetar inte aktivt för att få hit vinstdrivande förskolor eller andra vinstdrivande skolor. Detta är befängt att påstå! Vi strävar efter kvalité i vår kommun och det är det som är ideologiskt betingat! Inom Hammarö kommun har vi redan nu fristående förskolor (personal och föräldrakooperativ) med god kvalité och ger föräldrar på vår ö en ökad valfrihet. Vill S ta bort dessa?
  Jag håller med Lars Westling att den nya skolan skulle varit byggd tidigare (gärna flera år innan 2010)men den nya majoriteten kom inte till makten förrän hösten 2010 och det är först då arbetet med en nybyggnation startades på allvar. Socialdemokraterna hade haft makten ända fram till hösten 2010 men byggde varken nya förskoleavdelningar eller en ny skola trots att behoven var skrämmande påtagliga! Jag såg heller inte till några initiativ från S till dessa investeringar förrän efter S förlorat majoritetspositionen i kommunen.
  Lars Westling nämner även att meritvärdet gick ned i en årskurs 2013 vilket är tråkigt men han vet , liksom jag att det sker återkommande i vissa årskurser och att det beror på många olika faktorer, men ska givetvis på intet sätt förringas. Lars Westling skriver även att S vill utjämna skillnaderna mellan skolorna i kommunen. Detta kan tolkas på olika sätt. Folkpartiet tycker i stället att vi ska sträva efter att förbättra kvalitén i skolorna och det i samtliga skolor inom Hammarö kommun och med ett bra kvalitetsarbete kan vi säkerställa att våra elever får den bästa skolgången oavsett om man går i skola A, B eller skola C.
  Den blågröna majoriteten har under dessa 3,5 år satsat och satt fokus på skola och förskola och jag hoppas att detta fina arbete med skolornas utveckling får fortsätta 4 år till!
  Emil Östensson Folkpartiet. Ord. Ledamot BIN.

 4. Lyssna inte till falska profeter från Kristdemokraterna!

  Jag vill tacka för ditt svar Emil! Det är betydligt utförligare än ditt förra. Men det är synd att du hamnar i en sådan försvarsställning . Det gör det svårt att föra en konstruktiv diskussion med dig, om hur vi skall kunna göra skolan på Hammarö ännu bättre. De siffror som jag redovisade om sjunkande meritvärde, färre behöriga till gymnasiet och stora skillnader mellan skolor på Hammarö, är ju tyvärr fakta. Det är ett gemensamt ansvar för alla politiker på Hammarö att förändra detta till det bättre. Då skall man inte förklara bort det med tillfälliga fluktuationer.
  Vad menar du med att Socialdemokraternas vilja att utjämna resultaten mellan våra skolor kan tolkas på olika sätt? Jag tycker det är självklart att alla barn och ungdomar skall få utvecklas så långt som möjligt och att skolorna på Hammarö skall vara likvärdiga. Det hoppas jag att vi är överens om? Vi har Värmlands bästa skola, men än är den är inte likvärdig! Varför ställer du frågan om vi vill ta bort fristående förskolor som drivs som kooperativ? Vi Socialdemokrater är positiva till pedagogisk mångfald. De kooperativ som finns i kommunen startade under den tid när vi var i majoritet i kommunen. När ni är i majoritet är det fristående förskolor med vinstintresse som gäller.
  Det är bra att ni inom Folkpartiet inte aktivt driver etablering av fristående förskolor med vinstintresse i kommunen. Frågan är vad era allianspartier här på Hammarö gör? Är ni inom folkpartiet totalt omedvetna om de aktiviteter som förekommit? Är det kanske ett annat parti som driver igenom sin politik med er inom Folkpartiet som passiva åskådare, eller ännu värre passiva sympatisörer? När Kristdemokraternas hjärtefråga om vårdnadsbidrag var uppe i Bildningsnämnden i augusti 2013, stödde, vad jag minns, du Emil deras förslag. En mycket märklig ståndpunkt för en folkpartist!
  Jag tycker Emil, att du inte skall lyssna till falska profeter från Kristdemokraterna!

  Lars Westling, ledamot i Bildningsnämnden för Socialdemokraterna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.