Kommunens sparförslag

Text: KRISTINA  Foto: HÅKAN

För att klara kommande investeringar har kommunstyrelsen gett i uppdrag åt alla nämnder att se över sina verksamheter inför en eventuell budgetneddragning. De ska hitta besparingar motsvarande 5 % på 2018 års budget. 

– Vi blir fler, både yngre och äldre. Det är ju ett positivt tecken på att välfärden fungerar. Och våra skolor är i väldigt dåligt skick, och vi har även haft otur med att lokaler brunnit. Det här är en puckel vi behöver komma över, men det ser ljust ut längre fram, säger Per Aspengren, kommunstyrelsens ordförande.

Kommunstyrelsens fem procent motsvarar cirka tre miljoner. Om budgetneddragningen blir verklighet kommer de bland annat lägga Skärgårdsmuséet i malpåse, sluta ge ut kommun-tidningen Hammaren och minska bidrag till organisationer. 

Socialnämndens budgetram minskas med nästan 14 miljoner kronor. Men förändringar i verksamheten som ger merkostnader om 2,3 miljoner innebär att de måste spara över 16 miljoner totalt. Förvaltningen har tagit fram förslag där de bland annat drar ner på personal, demenssjuksköterska och samordnare på Björkebo. Och den snart föräldralediga familjebehandlaren kommer inte få någon vikarie. Förvaltningen minskar bemannings-kravet inom hemtjänsten och ökar utförd tid av schematid. De inför även en avgift för avlösning och minskar försörjningsstöd. 

Servicenämnden behöver minska sina kostnader med 5,7 miljoner kronor. Då ryker bland annat kommunala badplatserna Rud och Västra Skagene, de minskar timtid i badhuset, minskar gräsklippning, minskar kraftigt på blommor i centrum under sommaren, tar bort hälften av alla lekplatser, tar bort alla hundlatriner och minskar beläggningsarbete på våra vägar. De föreslår även att göra stora besparingar när det gäller kost både i förskola, skola och äldreomsorg. Förskolorna Hallersrud, Lunna och Bärstad ändras från tillagningskök till mottagningskök. De minskar utbudet på salladsbufférna, tar bort dagens soppa, minskar kostnaderna på inköp av livsmedel vilket troligtvis innebär sämre kvalitet och minskat urval, samt drar in frukt i förskola och fritids.

I bildningsnämnden innebär sparkravet 18,4 miljoner. Flera delar av förvaltningens totala budget är fasta kostnader som inte kan påverkas, till exempel hyror, kostnad för elever som går i skola och förskola i annan kommun, skolskjuts och licenser. 

Som möjliga neddragningar finns bland annat nedläggning av barnomsorg på obekväm arbetstid, ingen ökad budget för ungdoms- och kulturenheten och istället för att öppna sex nya förskoleavdelningar nästa år bara öppna fyra. Verksamheterna öppen förskola, ungdomsenhet och Kulturskolan avvecklas.

   Förvaltningen har även sett över eventuella neddragningar av chefsfunktionerna men uteslutit detta då cheferna redan idag har en hög andel medarbetare. Tvärtom borde de minska antalet medarbetare per chef.

Då samarbetet med Karlstad för gymnasie- och vuxenutbildning avslutas vid årsskiftet kommer beräknad kostnad bli cirka 66 miljoner. Förvaltningen har tilldelats 1,75 miljoner mindre än den faktiska kostnaden, och om de inte får ersättning för detta krävs ytterligare besparingar.

   Om samarbetet med Karlstad fortsatt hade kostnaden blivit ungefär två miljoner kronor högre.   

– Vi står inför en oerhört tuff situation med neddragningar i denna storleken. Att avveckla verksamheter är naturligtvis inget som någon önskar. Om vi ska nå upp till 18,4 miljoner blir dock detta en konsekvens eftersom vi har lagliga krav att följa, säger Björn Svantesson, förvaltningschef. 

Alla nämnders konsekvensbeskrivningar har skickats till budgetberedningen som gjorde en helhetsbedömning av alla nämnders sparförslag och lämnade sedan förslag på budget 2019 till kommunstyrelsen den 20 november. Förslag till beslut fattas i kommunstyrelsen 26 november och senare för beslut i kommunfullmäktige.   

2 thoughts on “Kommunens sparförslag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.