Mer och mindre betalt i kommunen

Från en och en halv kommunalrådstjänst till bara en. Men ersättningarna består, om än på lägre nivåer.

I den tidigare blågröna majoriteten i kommunen hade Leif Sandberg (M) en kommunalrådstjänst på 100 procent. Ytterligare 20 respektive 30 procent – med motsvarande ersättning – gick till Charlie Weimers (KD) i egenskap av kommunalråd med inriktning mot näringslivsfrågor samt till Mikael Jern (MP) som kommunalråd för miljö – och naturvårdsfrågor.

Den totala lönekostnaden för dessa tjänster låg under 2014 på 81 396 kronor i månaden. Motsvarande kostnad idag är 69 000 kronor i månaden, varav 55 000 kronor går till det nya kommunalrådet Siw Gidlöf (S). Lillemor Larsson (V) och Margareta Ivarsson (C) får i egenskap av majoritetsföreträdare vardera 7000 kronor i månaden, vilket motsvarar cirka 13 procent av kommunalrådstjänsten, dock utan att peka ut några särskilda ansvarsområden.

Nyordningen innebär också att ersättningarna för ordförandeskapen i samtliga nämnder har utjämnats till enhetliga 10 000 kronor i månaden. Det innebär en höjning med 3000 kronor i servicenämnden, en sänkning med cirka 1300 kronor i socialnämnden samt ytterligare några kronor till i bildningsnämnden. Störst höjning har skett i miljö- och byggnadsnämnden, med nästan 6000 kronor. Därutöver ersätts även vice ordförande i nämnda nämnd med 3000 kronor i månaden. Sedan några år tillbaka får även gruppledaren för oppositionen i samma nämnd en ersättning. Denna har till i år höjts med 800 kronor till 3000 kronor i månaden.

Även ordförandeersättningarna i de kommunala bolagen har utjämnats till 3500 kronor i månaden. Störst höjning har skett i Sätterstrand Business Park AB där ordföranden tidigare ersattes med 1600 kronor månaden. Något lägre är däremot ersättningsnivåerna för kommunstyrelsen som har minskats med två ledamöter, från elva till nio. En annan förändring är att partiernas gruppledararvoden knyts till kommunfullmäktige, istället för som tidigare till kommunstyrelsen, vilket gör att även Sverigedemokraternas Anders Ahl nu får det månatliga arvodet på 6000 kronor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.