Så ska Hammarö växa

Text: HANNA  Illustrationer: HAMMARÖ KOMMUN

Nya hus, cykelvägar och grönområden. Den som bor och verkar på Hammarö märker av flera av förändringarna. HammaröNytt guidar dig till det nya Hammarö som växer fram under det närmsta året. 

– Det är hårt tryck på bostäder och förskolor. Vi växer mycket nu, många flyttar hit och det blir många nya barn, säger Anna Åhs, Planarkitekt på Hammarö kommun.

Just nu finns nio detaljplaner1 på gång varav sex av dem är för bostäder. Dessa gäller områdena Västra Tye, Sundholmen, Rud Holken, Anneberg och ett planprogram för Bär-stad/Gråberg. Det planeras förutom för bostadshus, också för förskola och utbredd infrastruktur.

När Hammarö kommun planerar sin utveckling, utgår de från en översiktsplan2 som omfattar hela kommunen och används som vägledande dokument i hur man förvaltar mark- och vattenresurser. Kommunen arbetar just nu med att ta fram en ny översiktsplan. Denna har varit ute på samråd under sommaren.

– Vi försöker blanda upp bebyggelsestrukturen så att områdena blir tillgängliga för alla. Exempelvis bygger vi Boklokhus på Bärstad, i form av lägenheter och radhus. På Anneberg finns idag bara villor men där har vi en detaljplan på gång som ska göra det möjligt att bygga bostadsrätter i fyrbohus, berättar Anna Åhs.

En viktig faktor är att arbeta resurs- och klimatsmart. Ny bebyggelse kan ha olika funktioner, såsom att integrera grönområden eller skapa förutsättningar för kontor och handel.

– Vi vill helst bygga där viss befintlig infrastruktur finns, som vatten och avlopp, att det finns närhet till förskola och skola och att det finns möjlighet till andra resealternativ än bil. Detta är något vi jobbar mycket med idag, säger Anna Åhs.

Ovanstående faktorer är också utgångspunkt för de sex prioriterade utvecklingsområdena i förslaget till den nya översiktsplanen. Dessa är Skog-
hall, Nolgård/Jonsbol, Bärstad, Anneberg, Östanås och Sätter-strand.

– Nolgård kan vi utveckla med fler bostäder, handel och verksamheter, kanske en förskola och genom att knyta ihop området med Lövnäs genom bättre cykelvägar, säger Anna Åhs.

Alla planer på kontor, bostäder och handelsområde till trots, så är naturen en viktig faktor att ta hänsyn till. Därför har man valt att inte exploatera södra delen av Hammarö.

– Det kräver större infrastruktursatsningar och dessutom vill man bevara naturen och ha kvar landsbygdsmiljön på ön, berättar Anna Åhs.

Att Hammarö är just en ö med närhet till skön natur är viktig att ta tillvara på och bevara.

– Det är viktigt att behålla naturen och närheten till skärgården på Hammarö. Det är det som gör oss unika, som
uppskattas av de som bor här, av besökare och som gör att folk vill flytta hit, säger Anna Åhs.

 

1. Den gällande översiktsplanen är från 2005. Planförslaget är nu på granskning och förväntas antas under 2017-2018. Planen finns att se på kontaktcenter på kommunkontoret i Skoghall, på biblioteket och på kommunens webbplats. 

2. En detaljplan är ett dokument som anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas (wikipedia). 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.