Sara hjälper familjer hjälpa

Text: KRISTINA  Foto: CHRISTINE

Stiftelsen Bergslagsgårdar startades 1986 och är en allmännyttig vårdstiftelse som drivs utan vinstsyfte. Bland grundarna hittar vi Örebro läns kommuner och landsting, Kriminalvården och frivilliga organisationer. Sedan år 2001 finns de representerade i Värmland. Vi träffade Sara Kjellin, hammaröbo sedan april 2016 som arbetar i Stiftelsen Bergslagsgårdar. 

Sara Kjellin växte upp i Sala, mellan Västerås och Uppsala, och flyttade hit 2010 för att studera. Hon tog examen som Vård och stödsamordnare /beteendevetare 2013 och bor idag på Skoghall med sin sambo Joakim och hunden Polly. Sara handleder, utbildar och utreder familjehem i stiftelsen Bergslagsgårdar. Familjevårdskonsulenterna på Stiftelsen Bergslagsgårdar arbetar med barn och unga eller med vuxna, Sara arbetar med barn och unga.

Kommunerna har ansvaret att placera barn och vuxna, och de har möjlighet att ringa Bergslagsgårdar när behov uppkom-mer. Det kan handla om en kort period, så kallad jourplacering, eller familjehem för en längre period. En jourplacering kan ske samma dag som en förfrågan kommer in, vilket ställer krav på jourfamiler att vara flexibla. En familjehemsplacering är mer planerad och sker inte samma dag. Jourhemmet/familjehemmet kan få ersättning för förlorad arbetsin-komst om socialtjänsten kräver att någon behöver vara hemma på heltid. Jourfamiljen/familjehemmet får en arvodesdel och en omkostnadsdel från Stiftels-en Bergslagsgårdar och följer den nivå SKL rekommenderar. Men pengarna ska inte vara det som driver, utan viljan att hjälpa.

Barn kan behöva placeras av olika anledningar, ofta är det en omsorgsbrist hos föräldrarna. Det kan handla om våld i hemmet, att det är en missbruksmiljö, att det finns psykiska problem eller heders-problematik. Vuxna som placeras kan ha missbruksproblematik, kriminalitet, psykiska ohälsa eller hedersproblematik. Behov av skyddsplaceringar har ökat mycket de senaste åren. Vi har ett skyddat boende för kvinnor, men de kan även placeras i familjehem. Hedersproblematik är vanligare än man tror, och det är otroligt starka krafter. Det kan vara under en polisiär process som kvinnan eller barnet behöver skydd. Det är oftast inte bara maken eller pappan utan hela släkten som är inblandad. Många är väldigt rädda och vågar inte anmäla. De kan komma på dagen med kläderna de står i. De flyr helt enkelt.

– Det är både utmanande, roligt och krävande att arbeta som familjevårdskonsulent. Det ger mycket. Det kan låta som ett tungt jobb, men jag tycker att det är fantastiskt roligt. Vi får handledning en gång i månad-en, och får utrymme att ta upp jobbiga saker. Vi har ett väldigt tätt samarbete inom Bergslagsgårdar, och vi får mycket stöd av varandra, kollegor och chefer emellan. Jag känner mig trygg och vet att de backar upp mig. I mitt arbete får jag se trasiga barn och ungdomar utvecklas, och att få se den relationen som växer fram mellan ett jourhem/familjehem och en placering
gör mig varm i hjärtat. Det väg-er över de jobbiga stunderna. Familjehemmen som öppnar upp sina hem är de som gör jobbet med de placerade. Jag är med och stöttar och handleder.

Att Bergslagsgårdar är en stiftelse känns bra, de pengar vi tjänar går till exempel till utbildning av familjehemmen/jourhemmen och personalen. Det känns rakt igenom gott i hjärtat. Man måste alltid ha drivkraften att vilja hjälpa. Om jag skulle tappa den driv-kraften så ska jag inte jobba här, fortsätter Sara.

När ett familjehem/jourhem fått en placering kommer Sara på besök. Först en gång i veckan för att kolla att allting fun-gerar och därefter varannan vecka. Det är täta samarbeten med familjehemmen.

– Vi erbjuder regelbundna utbildningar till familjehemmen/jourhemmet och vi har en jour som de kan ringa alla dagar i veckan, året om. På arbetstid finns vi konsulenter tillgängliga och därefter finns en jour. Vi stöttar och underlättar för familjehemmet/jourhemmet. Vi vill att familjen ska kunna fokusera på den placerade, och därför tar vi på oss rollen som spindeln i nätet och håller i kontakten med de olika aktörerna som finns kring en placering.

– Det är ett väldigt fint jobb familjehemmen och jourhemmen gör. Jag vet inte hur det ens hade fungerat utan dem. Det är det som gör att det är så kul även om det är tufft ibland. Man ser värmen och kärleken och hur fina familjehem vi har. De ställer upp, fixar och är helt fantastiska. Men vi är i behov av fler, berättar Sara.

   Bergslagsgårdar finns i Karlstad, Örebro och Västerås, och familjehem/jourhem finns inom en 15 mils radie kring dessa orter.

– Det jag tycker är bra är att vi inte är så stora, att vi behåller den familjära känslan. Jag tror att detta även uppskattas av familjehemmen/ jourhemmen. Vi har bra koll på varandra. Jag vill inte att vi blir för stora, det är viktigt att behålla det intima. Det är skönt att vi inte gör detta för att göra en stor vinst. Vi är väldigt noga med våra matchningar, att det blir rätt för både den placerade och familjehemmet. Jag skulle inte kunna ha ett bättre jobb. Det är bra på så många olika sätt. Jag är väldigt nöjd och ser fram emot många år till här. I framtiden vill jag fortsätta arbeta inom socialt arbete, kanske som skolkurator, berättar Sara.

– Vi tänker bo kvar här på Hammarö, vi har faktiskt precis  köpt hus på Götetorp. Sambon är uppväxt här och vi trivs väldigt bra. Det är vatten överallt, och skog! Jag tycker det är fantastiskt här. Jag växte ju upp i en liten ort och trivs inte när det blir för stort, avslutar Sara.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.