Skolan som blev ett forsknings, -informations- och debattcentrum för svensk och internationell sågverksindusti

Text: KRISTINA  Foto: PRESSBILDER, KRISTINA

Den 23 maj 1978 fick Hammarö celebert besök. Hans Majestät Konungen kom hit för att närvara vid invigningen av Rikssågverksskolan. Och skolan kom att utvecklas till en helt unik läroanstalt med Hammarö kommun som huvudman. 

Rikssågverksskolan (RSS) som var nationell, utvecklades ur Skoghalls Skolor för Yrkesutbildning. Dess legendariske rektor Uno Forsberg var en av centralgestalterna vid skapandet av RSS. Utbildningen vid den nya skolan byggde på en treårig träförädlingsteknisk gymnasieutbildning. RSS blev först och ensam om att driva en yrkesteknisk högskoleutbildning mot sågverksindustrin, kallad YTH-Sågverk. En annan högskolekurs var marknadsföring av trävaror. Den utvecklades till en internationell utbildning, delfinansierad av EU.    

De korta kurserna för vidareutbildning av yrkesverksamma i branschen fick flest elever. Fem gymnasieskolor i Sverige hade träförädlingsteknik på programmet. Alla studerande från dem kom till RSS för att nyttja såglaboratorierna i kursens praktiska delar. Så startades i samarbete med Karlstads universitet och Skogshögskolan en utbildning för marknadsingenjörer mot skogs- och träsektorn. Här ingick även en stor kurs i trämateriallära.

Det som gjorde RSS särskilt känt inom träbranschen var den unika maskinparken i sina laboratorier. Skolan kom snabbt att bli en resursstation för forskning och utveckling. Lärare och studenter blev ”forskningsassistenter” och resultaten presenterades i seminarier som rönte stort internationellt intresse. Träspecialister runt om i världen följde med stort intresse vad som hände i Skoghall. Med tiden fick RSS egna forskare i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet. Vissa år hade RSS över tusen studerande.

Tack vare medias stora intresse påverkades skolans utveckling och rekryteringen av elever blev enkel. Många kända personer besökte skolan, högt uppsatta från universitets- och högskoleämbetet, Skolöverstyrelsen, Utbildningsdepartementet, Sveriges alla landshövdingar, rikspolitiker, fackföreningsmänniskor, Sovjets och Chiles sverigeambassadörer samt Polens skogsminister för att nämna några. 

SIDA, BITS och Exportrådet anlitade Rikssågverksskolan för teknikspridningsaktiviteter runt om i världen. 

Många av seminarierna här på Skoghall vände sig till skogrika utvecklingsländer, vilket innebar att vi fick många exotiska besök. Skolan hissade deltagarländers flaggor för att hedra dem, och hammaröborna förstod att utländska besökare fanns här. Och besöken intresserade verkligen hammaröborna. Kulturaktiviteter arrangerades där hammaröborna fick tillfälle att träffa gästerna. På biblioteket bjöds det på exotisk sång, musik, och dans och ”landskamper” i fotboll arrangerades. 

Den enormt snabba teknikutvecklingen inom sågverksindustrin krävde förnyelse av utbildningen. Universiteten kom att ta över mer av ansvaret. Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala samt Linnéuniversitetet i Växjö med flera, utvecklade den skogs- och trätekniska utbildningen i landet. Karlstads universitet, som ända från starten varit ansvarig myndighet för RSS:s yrkestekniska högskoleutbildning, investerade i ny, sofistikerad laboratorieutrustning och tog över mera av utbildningen.

RSS i sin ursprungliga form lades ner 2014 på grund av de nyinvesteringar som krävdes.

Finansieringen kunde inte klaras, då skogs- och träindustrin dragit sig bort från ansvaret för branschutbildningen i Sverige. Att Hammarö kommun ensam skulle stå för en riksangelägenhet var uteslutet. Men här på Skoghall finns nu Träteknikerutbildning i Hammarö AB som med sin tvååriga kurs, Yrkeshögskoleutbildning av trätekniker, med framgång driver utbildningen vidare i RSS anda. Man har även fått ansvaret av Stora Enso att delta i utbildningen av deras personal till den nya CLT-fabriken på Gruvön.

Hammaröbon Tord Segerdahl, en fjärde generationens såg-verksman med erfarenhet som sågverkschef på Billerud, SÖDRA och Mälarskog, uppmanades av Skogsindustriförbundet att söka tjänsten som rektor för Rikssågverksskolan. Han blev Uno Forsbergs efterträdare vid RSS.  

– Vi har aldrig haft så mycket skog som idag, och aldrig har vi sågat så mycket. Naturens krafter och människans ambitioner kommer ständigt att se till att det finns skog i vårt land. Skog som ger sysselsättning åt människor och produkter för en alltmer miljömedveten värld. Som gammal sågverksman känner jag stort förtroende för branschens nya utbildningsstruktur. Vi kommer att även i framtiden kunna förse vår betydelsefulla modernäring med rätt utbildade människor, berättar Tord Segerdahl. 

Rikssågverksskolan har haft stor betydelse inte bara för Hammarö utan även för svensk och internationell träindustri i stort. För den som vill fördjupa sig i skolans historia finns ett arkiv som förvaltas av Hammarö kommun. Delar ur RSS-Arkiv finns även på Skoghalls bibliotek och Hammarö hembygdsförening. 

HM Konungen och rektor Uno Forsberg med fru Katherine.

Från ett semiarie vid RSS.

Tord Segerdahl, tidigare rektor vid Rikssågverksskolan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.