Vägplaner upprör

Text och foto: Kristina

Planerad utbyggnad av östra Hammarö leder till ökad trafikering av vägarna. I vägavsnittet vid Utteråsen där vägen är smal, går ner i en svacka och upp på ett krön, har två dödsolyckor skett. 

Hammarö kommun beställde hösten 2021 en utredning i frågan kring lämpliga åtgärder för ett hållbart och säkert resande förbi Utteråsen ut mot Rud och Lindenäs. I rapporten från konsultföretaget Ramböll jämförs två förslag, båda med för- och nackdelar. 

Ena alternativet är det ursprungliga förslaget som innebär att en gång- och cykelväg dras genom skogspartiet söder om Utteråsen för att sedan ansluta och gå parallellt längs befintlig bilväg. Fördelar är bland annat att det blir lägre kostnader och skulle upplevas säkrare för gång- och cykeltrafikanter.

Nackdelar är bland annat att vägsträckan inte är anpassad för en större trafikmängd då linjeföringen och vägbredden inte är optimal, det är fler väganslutningar som kan påverka trafiksäkerheten negativt och fler privata fastighetsägare påverkas. 

Det andra alternativet är ett förslag från genomförda samråd och stöds av de boende längs vägsträckan. Det innebär en ny bilväg  med sträckning längre söderut mellan Hägensberg och Geterud med gång- och cykelväg parallellt med bilvägen. Den befintliga vägen skulle endast användas av boende längs sträckan och eventuellt kollektivtrafik. Trafiksäkerheten för motortrafikanter ökar då den har färre väganslutningar, bättre linjeföring och bredd, den kan hantera en större trafikmängd och gör mindre markintrång för privata fastighetsägare då intrång sker främst på kommunal mark. Nackdelar enligt rapporten är bland annat att vägen delar upp landskapet, tar mer mark i anspråk och det blir dyrare. 

Ramböll rekommenderar första alternativet i sin slutsats men de boende längs sträckan är starkt kritiska till kommunens förslag. Mitt i kurvan finns en infart till två hus, snart tre då ett till är under uppbyggnad. 

– Den anses som den farligaste utfarten i hela Hammarö kommun. Två dödsolyckor har skett här, berättar Björn Hörgren. 

– Och ska Hammarö växa österut krävs ju bra vägar. Vad har kommunen för framförhållning? Det här är ju ett väldigt kortsiktigt beslut, säger KG Ellström.  

Lars-Åke Tärnbro, trafikingenjör på Hammarö kommun, berättar att kommunen helst vill dra cykelvägen så den följer bilvägen i och med att det ökar tryggheten för cyklister, men det går ju inte vid Utteråsen. 

– Vi måste göra det säkrare för de oskyddade trafikanterna. Därför är förslaget att vi drar cykelvägen söder om Utteråsen och gör förbättringar för biltrafikanter vid den vägsträckan. Vi tänker också räta ut vissa kurvor längre ut mot Rud. Enligt Ramböll är kapaciteten 2 300 fordon per timme på den befintliga vägen, så vägen kommer hålla länge. Och en cykelväg kan ju i nödfall även användas av ambulans, brandkår och polis. Fördelen med alternativ två är ju att man får en helt ny väg, en trolig 60-väg som skulle mata på bra. Men då får vi en halvmesyr med trafik kvar vid Utteråsen. Så jag tycker att första alternativet är en tillräckligt bra lösning som uppfyller de kriterier man satt, att hantera de oskyddade trafikanterna i första hand. Vägen i sig klarar ökad trafik bara man får bort de oskyddade trafikanterna, säger Lars-Åke Tärnbro.

Servicenämnden har fattat beslut efter röstning med en rösts övervikt. Nu inväntas Länsstyrelsens uttalande innan ärendet kan beredas ytterligare. Fler samråd kommer genomföras innan väg-
planen lämnas vidare till kommunstyrelsen för beslut om genomförande av granskningsfas. Efter granskning går det upp till kommunfullmäktige innan det ska vidare till Trafikverket för fastställelse av vägplanen.

De boende längst vägen har startat en namninsamling för att påverka kommunens beslut. 

Från vänster: Christina och KG Ellström, Björn och Birgitta Hörgren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.