Dag: 25 mars 2013

Gymnasiet hotas av nedläggning

Den 27 mars ska Karlstads-Hammarö gymnasienämnd ta beslut om Hammarögymnasiet framtid. Förslaget är att gymnasiet ska avvecklas från och med hösten 2014. Bakgrunden är ett vikande elevunderlag för Hammarös gymnasieskola. Antalet elever har minskat från cirka 700 till cirka 400 på några år. Beslutas det om nedläggning kommer alla elever som går på skolan idag…

Read More

Weimers nominerad till EU

Kristdemokraterna i Värmland har nominerat den kände tevejournalisten Lars Adaktusson till EU-valet som ersättare till Alf Svensson. Värmlandsdistriktet har även beslutat att nominera Ebba Busch, kommunalråd i Uppsala till andra plats samt Hammarös kommunalråd Charlie Weimers till tredje plats.

Read More

Mer grönt i skolmatsalen

Den 8 mars samlades kostenheten i kommunen till en en utbildning med gröna förtecken. Under dagen föreläste Enar Magnusson, jordbrukschef vid Findus med ämnet Hållbar grönsaksodling. Dagen avslutades med en gemensamt lagad, vegetarisk lunch i köket på Mörmoskolan. – Ett mål med dagen är att lära oss laga mer vegetarisk kost, berättade Ewa Asker som…

Read More

Fritidsgården får ge plats åt radhus

Det gula huset intill Södra kyrkogården på Lövnäs har bland annat använts som fritidsgård och industrilokal. Nu ska huset rivas och ge plats för radhus. – Det blir sex radhus. Vi river i år och bygger nästa år. Egentligen hade vi tänkt oss allt i år men vi är upptagna med andra projekt, förklarar Tommy…

Read More

Nyinvigning för The Dressingroom

Torsdagen den 14 mars slog portarna upp för The Dressingroom i sina nya lokaler på Björkhagsgatan. Alla var där, inklusive HammaröNytt, och kommersen blomstrande. – Det har varit otroligt mycket jobb innan, och vi har sålt bra under dagen, konstaterar Anna Kramer som fick ägna mycket av invigningsdagen åt att ta emot gratulationskramar, kindpussar samt…

Read More

Byggstart för skolan sågades

Lagom till höstterminen 2014 ska förhoppningsvis den nya F6-skolan på Bärsta stå klar. Fram tills dess har eleverna tillgång till skolans uterum. – Frisk luft ger friska barn, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Leif Sandberg. Grävarbetena var igång sedan flera veckor tillbaka då det symboliska spadtaget, i form av itusågning av en klen björkstam, skedde en gnisterkall…

Read More

Spolplatta byggs i Sörvikshamnen

Skoghalls Båtsällskap håller på att anlägga en spolplatta med tillhörande reningsverk i Sörvikshamnen. Spolplattan anläggs intill kranen för sjösättning och upptagning av båtar. Totalt väntas hela byggnationen kosta 1,4 miljoner kronor, varav länsstyrelsen och Skoghalls Båtsällskap står för hälften var. Provtagning på platsen har dock visat på förhöjda värden av vissa miljöfarliga ämnen. – I…

Read More