Dag: 25 mars 2013

Startar om sent i livet – Vi träffar Karin Friman

Karin Friman har varit aktiv sedan mitten av 1970-talet. Men de senaste åren har hammarökonstnären legat lågt. Anledningen kan delvis tillskrivas den nuvarande bostaden på Askhult. Basen för Karin Frimans konstnärsskap är sedan många år tillbaks det gamla missionshuset på Askhult. Här har många konstnärsvänner ställt ut genom åren. Övervåningen har samtidigt fungerat som den…

Read More

HammaröNytt firar ett år

Natten mellan den 24-25 mars 2012 ställdes klockan om till sommartid. Samma helg damp det första numret av HammaröNytt ner i brevlådorna hos hammaröborna, och en förhoppningsvis långlivad tradition tog sin början. Embryot till tidningen du nu håller i handen kom till under julledigheten 2011. – Jag hade tidigare arbetat för tidningen Hammarö i Folkmun som…

Read More

Friska vindar för vindparksföreningen

Vindparken vid Gässlinggrunden har dragits med driftsproblem och ekonomiska bekymmer det senaste året. Men alla verk och ägare är inte lika drabbade. – Vi lever i högsta välmåga, men produktionen är inte vad den borde vara, säger Leif Abrahamsson, kassör i Vindpark Gässlingen Ekonomisk förening. Vindpark Vänern, beläget ute på Gässlingegrunden strax utanför Hammarön, består…

Read More

Ingen uppgörelse med Hammarös villaägare

Hammarö Energi lyckas inte lösa den segdragna tvisten med Villaägarns Riksförbund. Tvärtemot menar man att villaägarna betalat för lite. -Vi har nått vägs ände, vill de driva tvisten vidare får den lösas i domstol eller skiljenämnd, säger HEABs tillförordnade vd Gunnar Settergren. Turerna har varit många kring tvisten mellan HEAB och Villaägarnas Riksförbund. Den första…

Read More

Gympa för morgonpigga

Varje onsdagsmorgon samlas en grupp på Kilenegården för en timmes intensiv träning. Samt efterföljande frukost. – Det är bra för både kropp och själ, och framför allt är det trevligt, menar Charles Jansson. HammaröNytts utsände besöker gympasalen på Kilenegården när ungefär halva passet återstår. Tempot och ljudvolymen med pumpande dansmusik är satt lagomt högt. Med…

Read More

Ideella krafter i centrum

Mötesplats Kupan är en second hand-butik. Därtill ett café. Och kanske viktigast: ett sätt att vara synlig på orten. – Ibland räcker det inte med att stå med bössor. Det övergripande målet är att samla in pengar, säger Agneta Andersson, orförande i Hammarö Röda Kors Krets. Och allt drivs av ideela krafter. Idag har Hammarökretsen cirka…

Read More

Ett år efter båthusbranden

Den 11 januari 2012 brann ett av båthusen i Sörvikshamnen ned till grunden. Idag är det återuppbyggt, och verksamheten är åter i full gång. Men mycket gick förlorat, den dagen för drygt ett år sedan. Båthuset, såväl det tidigare som det nuvarande, består av tolv fack med vardera innehavare som också äger varsin andel i…

Read More

Tassen renoverar och energiförbättrar

Föräldrakooperativet Tassen på Lövnäs kommer under året att renovera sina lokaler. Totalt vill man låna upp drygt 400 000 kronor, och kommunen ställer upp som borgenär för lånet. I förfrågan om borgenärsskapet till kommunen sägs att lånet ska bekosta en renovering av entré, tvättstuga, personalutrymmen samt personaltoalett. Dessutom ska fastigheten genomgå vissa energibespararande åtgärder, till…

Read More

Hammarö dyrast i Värmland

Villaägarnas Riksförbund har undersökt driftskostnaderna för småhus runt om vårt avlånga land. Bland värmlandskommunerna utmärker sig Hammarö och Kil, på tredje respektive sjunde plats. Dock finns det, om än inte stora, så åtminstone avgörande prisskillnader bland de jämförda kategorierna. Avgjort dyrast enligt undersökningen är Hammarö och Kil gällande kostnaden för elektricitet: 2236 kronor per månad, detta att…

Read More

ICA Kvantum kan byggas på Nolgård

ICA har fått erbjudande om att etablera sig på Östra Nolgård. Samtidigt satsar kommunen en miljon kronor för att stötta handeln i centrum. – Det gör vi för att möta konkurrensen, säger Leif Sandberg. Exakt vad pengarna ska användas till är inte bestämt. – Vi kommer att ha en dialog med centrumföreningen. Men det kommer…

Read More