Dag: 27 november 2013

Inget beslut i VA-frågan

Det omtvistade förslaget till en ny VA-taxa har återremitterats. Igen. Tidigast i december månads kommunfullmäktige kan ett beslut tas. Tanken var att ärendet skulle tas upp till beslut i fullmäktige i november. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 12 november presenterade den sittande majoriteten istället ett utkast till en ny prismodell som baserar anslutningsavgiften på tomtstorleken. Men…

Read More