Dag: 28 juli 2014

Skolan lever vidare med vuxna elever

I juni slog Hammarögymnasiet igen portarna. För att öppnas igen i augusti. Åtminstone delvis. – Vi har tagit över ansvaret för tredjeårseleverna, berättar Bo Öster, vd för nybildade Träteknikerutbildning i Hammarö AB. Efter att beslutet om att lägga ner gymnasiet togs förra året har Bo Öster och lärarkollegan Jörgen Esslingeqvist arbetat idogs för att åstadkomma…

Read More

Kommunen försvarar strandskyddet

Det omtvistade förslaget att utvidga strandskyddet till 300 meter i länet har stött på patrull i många kommuner, Hammarö ej undantaget. -Vi tror att vi tillsammans med länsstyrelsen ska kunna komma fram till en lösning, menar Leif Sandberg (M), kommunstyrelsens ordförande. Kommunen har särskilt pekat ut vissa områden där man vill att reglerna ska vara…

Read More