Dag: 28 juli 2014

Valvaka #6 Vi träffar Mikael Jern

Mikael Jerns tid inom hammaröpolitiken inleddes genom en förskoleplats på Sätter och fortsatte med två mandatperioder i lika många olika majoriteter. I höst påbörjas en tredje och eventuellt sista period. Miljöpartiets gruppledare är född i Göteborg för 42 år sedan, uppväxt i Karlstad och hammaröbo sedan sekelskiftet. – Jag och Marie skulle flytta ihop och…

Read More

Kompromiss löste Heabtvisten

Tvisten mellan HEAB och de nio kunder som dragit av för bolagets påstådda pannförluster är nu över. Enligt förlikningen ska kunderna betala tillbaka sammanlagt cirka 11 000 kronor. En liknande kompensation erbjuds övriga kunder med samma avtal. De som tidigare haft avtalet går dock lottlösa. Förlikningen innebär att den andel av den debiterade rörliga energiavgiften…

Read More

Maja fyllde två år

Hammarös femtontusende invånare passade på att fylla år häromdagen. Grattis Maja på tvåårsdagen! Foto: Johan Flacking

Read More

Bildkavalkad från balen

Man slutar bara grundskolan en gång i livet. Hammmarös samlade niondeklassare var inbjudna till en bal onsdagen den 11 juni på Skoghalls Folkets hus. Den röda mattan var framrullad, det alkoholfria bubblet var framdukat och ungdomarna var klädda i sina allra finaste finkläder. Vi var med i vimlet med kamera och förevigade den stora dagen….

Read More

Var, när och hur om Hammaröjoggen

HammaröNytt har glädjen att få gräva lite i Hammarös historia. Denna gång står en plakett i fokus. I efterdyningar till Kileneloppet som vi på Koi Produktionsbyrå (som gör HammaröNytt) arrangerade tillsammans med Skoghalls Cykelklubb och öns bägge ICA-handlare, kom vi över en plakett från Hammaröjoggen, år 1990, som vi fotade och lade ut på Kileneloppets…

Read More

Hammarös sista hål bäst i Sverige

Det 18:de och avslutande hålet på Hammarö GK har utsetts till ett Sveriges 100 bästa golfhål av tidningen Svensk Golf. Motiveringen: Tidigare par 5 som förädlats till ett mer distinkt avslutande par 4 med inspelet i fokus. – Hålet gjordes om för kanske tio år sedan för att bli mer intressant och utmanande, berättar Peter…

Read More

100 000 till spontanidrott

Hammarös blågröna majoritet satsar 100 000 kronor ur 2015 års budget till spontanidrottsplatser. Såväl privatpersoner som föreningar kan söka medel, kommunen tar hand om skötseln och allmänheten erbjuds full tillgänglighet. – Det kan handla om att rusta upp en försummad tennisbana till att få pengar till fotbollsmål eller att bygga en hockeyrink, förklarar Mikael Jern…

Read More

Mackmarken blir kommunal

Marken där sjömacken ligger förankrad i Lillängshamnen har överlåtits till Hammarö kommun. – Det blir en mer naturlig gränsdragning, menar Bo Öster, kyrkorådets ordförande. Församlingen tar i sin tur över kyrkogårdsmark vid Hammarö kyrka. När markbytet diskuterades förra året föreslog kommunen att även Bröstgårdsholmarna som ligger strax utanför Lillängshamnen även skulle ingå i bytet. Så…

Read More

Karlstad vill bygga närmare Hammarö

Avståndet mellan Karlstad och Hammarö har varit ganska konstant genom åren. Men bebyggelsen kryper allt närmare. Nyligen klubbade Karlstads kommun genom en fördjupad översiktsplan som möjliggör framtida bostadsbebyggelse i södra änden av Dingelsundet. På andra sidan av Dingelsundsådran äger Hammarö kommun ett markområde som är detaljplanelagt för industriverksamhet, och som sedan några år tillbaka lånas…

Read More

Samma regler för privata förskolor

Privata förskolor ska vara minst lika bra som de kommunala. Men exakt vad det betyder är oklart eftersom kommunen inte har satt några egna särkrav. Bakgrunden till detta konstaterande är en ansökan från friskolekoncernen Thorén-gruppen att starta upp förskoleverksamhet på Vidön. Bildningsnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda i hur stor utsträckning det är…

Read More