Dag: 22 september 2014

53 år i Skoghalls handel – Vi träffar Lisbeth Swartz

De första människorna skickas ut i rymden. Sånt är livet med Anita Lindblom toppar hitlistorna. Och Lisbeth Johansson börjar arbeta. 53 år senare är det dags för en minst sagt välförtjänt pension. Året var 1961 och vår huvudperson hade just gått klart det sista året vid den obligatoriska, sjuåriga folkskolan i Skoghall. – Jag fick…

Read More

Rent hus när Carli kom tillbaka

Fredagen den 5 september slog Carli (åter) upp portarna på Skoghall. Och succén var ett faktum. – Det finns snart inget kvar, brödet tog slut efter två timmar, berättar en trött och påtagligt nöjd Anna Carli som tillsammans med maken Janerik återvänt till hemorten. Hammaröfrånvaron varade i ganska exakt i fyra år. Interiörmässigt påminner den…

Read More

Dialogkväll i Lövnäskyrkan

Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan bjuder in till en dialogkväll tisdagen den 30 september. Aftonen inleds med underfundig underhållning av den musikaliske komikern Malte Hallqvist. – Ämnet är ”Det finns en plats för alla” och rymmer både allvar och humor, berättar Anna-Greta Olsson Berggren, pastor i Lövnäskyrkan där det gemensamma arrangemanget hålls. Ämnena för de efterföljande…

Read More

Bidragsregn över ridklubben

Hammarö Ryttarförening får regelbunden och ganska så omfattande ekonomisk stöttning för att klara sin verksamhet. Och mer än på gång. Ryttarföreningen har beviljats 110 000 kronor av Värmlands Idrottsförbund (VFI) för energieffektiviserande åtgärder på ridhuset. Vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i juni beviljades föreningen därtill ett kommunalt bidrag på 100 000 kronor med samma syfte. Vid…

Read More

Grattis Ove!

Vår vän Ove Rudström fyllde 81 år härom dagen. M.Ö.R musicerade och tårtan var framdukad på Spelvägen. Stort grattis på födelsedagen, Ove!

Read More

Kommunen hyr mer på Sätterstrand

Hammarö kommun har beslutat att hyra fler lokaler på Sätter. Genom det nya avtalet får det kommunala bolaget Sätterstrand Business Park ett tillskott på 150 000 kronor fram tills årsskiftet. Dels kommer serviceförvaltningen att hyra lokaler för sin maskinpark. Och dels ska delar av kommunens IT-avdelning flytta in i bottenvåningen på hus 7. Helårskostnaden för…

Read More

Dyrare sophämtning för fritidshus

Fritidshusägare på Hammarö har inte behövt betala sophämtningsavgift under tiden stugan stått obebodd. Kommunen har nu ändrat reglerna, vilket innebär att fastighetsägarna fortsatt ska betala den fasta delen av avgiften. – Det rör sig ungefär om halva kostnaden för sophämtningen, förklarar Lennart Lämgren, ordförande i servicenämnden. Ändringen är en anpassning till rekommendationerna från Avfall Sverige…

Read More

Kommunen behöver inte fler lokaler

Hammarö församling har i en skrivelse kontaktat Hammarö kommun med frågan om kommunen är intresserade av att ta över pastorsexpeditionshuset vid Bruksgatan. Kommunstyrelsens arbetsutskott avböjde erbjudandet med hänvisning till att kommunen i dagsläget har ett överskott av lokaler.

Read More

Sänkt hastighet på Nätvägen

Kommunens beslut i somras att höja hastigheten på Nätvägen från 50 till 60 km/h har överklagats till länsstyrelsen. Nu backar kommunen och sänker hastigheten till 40 km/h, om än tillfälligt. Beslutet gäller under en sexmånadersperiod. Under tiden ska serviceförvaltningen utreda om hastigheten ska vara permanent.

Read More

Sommarsimskolan blir kostnadsfri

  Socialdemokraterna lade i vintras en motion i kommunfullmäktige där man föreslog att simundervisningen på sommaren ska vara kostnadsfri. Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning. Vid augusti månads sammanträde togs så ett enhälligt beslut om att bifalla förslaget. – Jag tror sommarsimskola är gratis i de flesta kommuner. Och för övrigt är det ju ändå…

Read More