Dag: 28 april 2015

Vi träffar Christer Sjögren

Hammarös kanske mest kände skönsångare har nyligen fyllt folkpensionär. Men än har han mycket kvar att göra. Eller vad sägs om en countryplatta? Projektet ligger än så länge på diskussionsstadiet med det danska skivbolag som Christer numera är knuten till. – Vi ska träffas om några veckor, de kommer hit förresten, berättar Christer som efter…

Read More

Nybryggt i Sörvikshamnen

Årets städdag i Sörvikshamnen gick av stapeln lördagen den 11 april. Under dagen färdigställde Skoghalls båtsällskap den nya bryggan i gästhamnen som ersätter bryggan som skadades i höstas då en båt samt en lastbil med tillhörande kranarm välte i höstas.    

Read More

Årets lopp nästan sju kilometer

Efter noggrann provspringning och uppmätning låter arrangörerna bakom Kileneloppet (Skoghalls Cykelklubb, öns båda ICA-butiker samt Koi.Produktionsbyrå) meddela att årets sträckning är ungefär 6,7 kilometer. ICA-räjset kommer även i år att vara cirka 700 meter. Datum för de båda loppet är i år lördagen den 16 maj. Läs mer på Kileneloppets Facebooksida.

Read More

Säkrare passera Industrileden

Hammarö kommun ska tillsammans med Trafikverket projektera och bygga om för att skapa säkrare överfarter över Industrileden vid två punkter (gamla gymnasiet samt Karlstadvägen). 250 000 kronor har avsatts för ändamålet i årets budget. – Vi kommer att titta på flera olika lösningar, säger kommunens gatuchef Emilia Carlman.

Read More

Sädesmagasinet ska renoveras

Efter en återremittering togs så beslutet i servicenämnden vid mars månads sammanträde: 450 000 kronor i årets underhållsbudget avsätts för att rusta upp sädesmagasinet vid Mörmo gård. Även denna gång reserverade sig Kenth Carlsson (KD), Lennart Lämgren (FP) och Nils Safferson (M).

Read More

Sommarsimskola för alla barn

Årets sommarsimskola har beslutats vara avgiftsfri. Och dessutom – alla anmälda är garanterade plats. Förra året anmäldes 105 barn till sommarsimskolan, varav 72 barn fick möjlighet att medverka. Årets anmälan öppnade den 7 april. Efter en vecka hade 150 barn anmälts. – Förra året var första gången vi behövde ha kölista, vi hade aldrig varit…

Read More

Parken rustas för sommaren

Scenen är folkets park är i behov av renovering. För att klara sommarens planerade aktiviteter satsar kommunen 600-800 000 kronor. Pengarna ska bland annat användas för att laga det läckande taket samt byta ut elen. Arbetet ska utföras av kommunens arbetsmarknadsenhet Arbetsplats Hammarö, och beräknas vara klart senast 1 juni.

Read More

Nattis till hösten i Skoghall

Till hösten kommer behövande hammaröbor erbjudas barnsorg på obekväm arbetstid. – Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en lösning för ”nattis” i en lokal i centrala Skoghall, förklarar Agneta Finell, utvecklingsledare vid kommunens bildningsförvaltning. – Politiken är tydlig med att de vill ha en långsiktig lösning, och för att få samordningsvinster bör avdelningen…

Read More

Ishallen kräver stora investeringar

Hammarö Ishall används från tidig morgon till sen kväll. Och slitaget är därefter. Nu föreslås investeringar på nästan tre miljoner kronor för att rusta upp hallen. En av investeringarna är redan beslutad: Kommunen har avsatt 375 000 kronor till en ny belysningsanläggning som ska ersätta de nuvarande originalarmaturerna från 1979. I servicenämndens förslag till planerade…

Read More

Hemtjänstmaten blir dyrare

Hemtjänstmaten kommer även fortsättningsvis tillagas i Björkhagsgårdens kök. Däremot kommer den att bli rejält mycket dyrare för kommunen. Nyligen drog Hammarö kommun tillbaka utmaningen för privata kök att lägga anbud på hemtjänstmaten, med hänvisning till att de själva klarar av att tillaga måltiderna. Beslutet upprörde bland annat Skoghalls ICA-handlare Urban Svensson som var den som…

Read More