Dag: 1 april 2017

Fornminne stoppar bygge i centrum

Bygget av husen i Skoghalls centrum har stött på hinder då fornlämningar har hittats. Nu är arbetet stoppat och länsstyrelsen överväger att göra en polisanmälan. I Skoghalls centrum där Hammaröbostäder nu inlett bygget av två hus med totalt 66 lägenheter har det nu uppstått problem. I sprängningsarbetet som nyligen startade har det hittats tänkbara fornlämningar….

Read More