Dag: 28 november 2017

Oppositionen: Majoriteten förvrängde alternativ två

Text och bild: Kristina Måndag 28 november kallade oppositionen till presskonferens. De uttryckte sin kritik mot bland annat majoritetens ekonomiska uträkningar då de anser att en utbyggnad av Hammarlunden i alternativ två (två högstadieskolor på Hammarö) inte är nödvändig. – Detta betyder alltså att kostnaden om 75 miljoner kronor direkt kan dras av från alternativ…

Read More