Politik

Välkommen till Hammarö kommun.

Nämndernas sammansättning beslutade

Text: Kristina Nämnderna är de som bereder ärenden och genomför kommunfullmäktiges beslut.   Vid kommunfullmäktiges möte 19 december beslutades vilka ordföranden, ledamöter och ersättare som ska sitta i kommunens nämnder.  I kommunstyrelsen ser vi Solweig Gard (S) som ordförande, i Socialnämnden Margareta Ivarsson (C), i Bildningsnämnden Anders Englund (S), i Servicenämnden Therese Wall (S), i…

Read More
Sverige Demokraternas logga.

Sverigedemokraternas svar

Mats Hagström 1. Absolut! Vi är nu en högskattekommun och här ska inte en kommun som Hammarö ligga. Skatten ska återställas så snabbt som möjligt och detta är endast möjligt om medborgarna väljer att rösta bort sittande majoritet som inte har några planer på att återställa kommunalskatten i närtid. Först och främst så ska inte…

Read More
Partiet Sans o Balans logga.

Sans o Balans svar

Anders Ahl 1. Ja men på lång sikt. Det går förmodligen inte att återställa kommande mandatperiod med tanke på skuldbelastningen som kommunen har mycket tack vare den stora inflyttningen.   2. Skattenivån blir kvar kommande år, men samtidigt hjälper hammaröborna till att bemöta den enorma räntesmäll som kommer att drabba kommunen. Likaså får kommunen även…

Read More
Centerpartiets logga.

Centerpartiets svar

Dan Eriksson 1. Ja. 2. Att kommunens verksamheter kommer att få mindre pengar att röra sig med. Men att invånarna får mer pengar att röra sig med. 3. Att vi bedriver en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Både vad gäller verksamhet och eventuella byggnationer. 4. Att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram planer för nya…

Read More
Moderaternas logga.

Moderaternas svar

Bosse Henriksson 1. Ja absolut, återställning av skatten bör ske under tre år med start 2023. Vi planerade att redan inför 2022 starta återställningen till tidigare nivå. De två partierna C och MP valde då att gå ur vår majoritet och sökte samarbete med S och V. Därmed försvann förutsättningarna för en start av återställningen…

Read More
Liberalernas logga.

Liberalernas svar

Peter Johansson 1. Ja det gör vi. Beslutet i kommunfullmäktige var att skattehöjningen var temporär, och att skatten skulle återställas. Därför har vi i våra budgetar lagt förslag med utrymme för en sänkning av skatten. 2. Vi kommer främst att fokusera på de verksamheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla medborgarna, som till exempel skola,…

Read More
Vänsterpartiets logga.

Vänsterpartiets svar

Mirja Snider 1. Ja, vi planerar att återställa skatten på ett ansvarigt och hållbart sätt, genom att sänka lite i taget varje år.  2. Genom att sänka skatten lite i taget kan vi undvika neddragningar inom välfärden, vilket är viktigt för oss där vi bland annat vill hålla nere storleken på barn- och elevgrupper. 3….

Read More
Miljöpartiets logga.

Miljöpartiets svar

Britt Zetterberg Bagge 1. Vi vill gå tillbaka till den skattesats som rådde före förra valet, dvs sänka med 1,5 kr. Men det måste ske stegvis, och det får inte gå ut över kvaliteten i skolor och äldreomsorg. För 2023 har vi i majoriteten budgeterat en sänkning med 0,2 kr. 2. Vi bibehåller kvaliteten i…

Read More
Kristdemokraternas logga.

Kristdemokraternas svar

Kenth Carlsson 1. Ja, vi har lagt en budget och plan tillsammans med M och L för att återställa helt på tre år. 2. Att vi måste se över hela den kommunala organisationen och arbetssättet så att så mycket resurser som möjligt går till våra kommuninnevånare. 3. Den långsiktiga planeringen av Hammarös utveckling. 4. Kommunen…

Read More
Hammarö kommunhuset

Valspecial!

Text: Kristina Augustinumret har vi nästan uteslutande tillägnat våra politiker. De har fått ett antal frågor att besvara för att du som läsare enkelt ska kunna bilda dig en uppfattning.  Tyvärr har vi begränsad yta så våra politiker har fått begränsa sina svar. För att få med allt har vi minskat textstorleken och radavståndet på…

Read More