Centerns topp tre

Foto: CHRISTINE

Margareta Ivarsson

1. En väl utbyggd och trygg äldreomsorg. 

2. Direkt söka ett samarbete för att nå en budget 2019. Vad kan vi ändra på/styra om när det gäller kostnadsutvecklingen. 

3. Jag är övertygad om att närvarande chefer har stor betydelse men viktigast är att man har en rimlig arbetssituation vad avser både administration och antal barn/elever.

4. Svårt att svara på. Det har visat sig att det faktiskt finns de som vill ha delade turer. Själv tycker jag om valfrihet, så låt personalen få välja önskescheman, det är riktig frihet. 

5. Vår kollektivtrafik måste förbättras. Det är idag besvärligt att ta sig över ön. Vi bygger ut vår ö men diskuterar inte innan hur kollektivtrafiken skall lösas. Naturligt borde vara att man bygger bostäder utefter redan angivna kollektivstråk.

6. Det första som behövs göras efter valet är att sätta sig ner och fundera på vad som måste göras för att minimera kostnadsutvecklingen. Centerpartiet kan tänka sig stora förändringar som att konkurrensutsätta verksamheter, skaffa samarbetspartners och minska på administrationen. Göra det möjligt för mindre företag att kunna utföra kommunala tjänster. Måste vi höja skatten skall det vara ett mycket genomarbetat förslag som skall kommuniceras med de som betalar skatten, Hammaröborna.

7. Genom att på karta märka ut områden samt skylta upp desamma som Hammaröborna har rätt att besöka och vistas på. I förlängningen kan det bli fler bad- och aktivitetsplatser.

8. Genom att varje år säkerställa behoven (genomlysning av vad vi är bra på och vad som måste förbättras) och därefter besluta om väl övervägda satsningar för att nå likvärdighet. 

9. Fler fysiska aktiviteter under skoltid (behöver inte alltid ske i gympasal) samt ökad satsning på förenings- och fritidsaktiviteter. Se till att Hammarö genom Fritid driver ett projekt med föreningarna som samarbetspartners.

10. Kommande utbyggnad på Hammarö måste bottna i och tydliggöra vilka åtaganden som behövs för att klara av kommande infrastruktursatsningar. Så är inte fallet nu, vi bygger först och tänker sen.

11. Det är svårt att styra var marknaden vill ha sina butiker. Bedömer man att det inte är lönsamt, satsar man inte. Butikerna måste kunna överleva så det gäller att Skoghalls Centrum inte utvecklas till kontorsfastigheter utan att nytänkande på små gallerior etc växer fram.

12. Absolut inte nödvändigt, blandning och kompetens är bra.

13. Lillängsviken.

14. Ja, när vi får råd.

15. Ja.

 

Mats Ivarsson

1. Företagandet.

2. Komma ikapp med infrastrukturen innan vi fortsätter byggandet här på Hammarö.

3. Ge personalen en bra arbetsmiljö med en bra lön. Vidarutbilda vår personal.

4. Personalen måste få välja själv om de vill ha dessa delade turer eller inte.

5. Ja, absolut. Kollektivtrafiken ska finnas tillgänglig för fler här på ön.

6. Vi måste se till att kostnadseffektivisera våra verksamheter och se till att få balans i ekonomin. Mer samarbete mellan olika verksamheter. 

7. Att de strandnära aktiviteter som finns idag underhålls så folk vill och kan vistas där.

8. Man måste se varje elev som egen individ och sätta in de resurser som behövs individuellt för att varje elev ska utvecklas.

9. Utöka antalet gymnastiktimmar i skolan.

10. Vi måste bromsa byggandet under en period så vi kommer ikapp.

11. Jag tror inte att en utveckling av Nolgård påverkar Skoghalls centrum. Vi måste värna om och utveckla företagandet här på Hammarö.

12. Jag tycker att en blandning är bra.

13. Mörudden, sommar som vinter.

14. Ja.

15. Ja.

Dag Ohlsson

1. Företagsutveckling. Satsa på lokaler som är anpassade till små och medelstora företag.

2. Infrastrukturen är en viktig del av ett samhällsbyggande. Att den är i balans med byggnation och vägar.

3. Sörja för en bra arbetsmiljö då blir det en bra arbetsplats.

4. Nej.

5. Ja, framför allt under senare eftermiddag och sen kväll. Alla slutar inte klockan 16,00.

6. Jag ser inte det som ett problem utan en utmaning.

7. Vi har ett strandskydd i lagen som reglerar detta.

8. När skolfrågan med lokaler är löst blir det automatiskt likvärdig skola för alla.

9. Med många roliga och attraktiva lösningar.

10. En utbyggnad till anpassat vägnät GCV.

11. Skulle vilja se centrum som en mer anpassat för närodlat med typ saluhall. Där man kan hyra in sig på korta tider.

12. Politiker är en blandning av personer från olika yrkesgrupper.

13. –

14. Ja.

15. Nej.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.