Dag: 18 augusti 2018

Socialdemokraternas topp tre

Foto: CHRISTINE Per Aspengren 1. Att trygga välfärden. När individen är som svagast skall samhället vara som starkast. Att hela Hammarö hänger ihop, att det finns hyresrätter på östra sidan av ön, valfrihet i boendet. Fortsätta att jobba med att få Hammarö kommun klimatsmart.  2. Fortsätta göra Hammarö mer jämnlikt, skolan, boendet, att fortsätta jobba…

Read More

Vänsterpartiets topp tre

Foto: CHRISTINE Lillemor Larsson 1. Mina hjärtefrågor gäller barn och ungdomars uppväxtvillkor. Konkret innebär det att jag vill ha en bra förskola och skola samt att barn och ungdomar har tillgång till ett rikt föreningsliv både vad gäller idrott och kultur. Det är även viktigt att vi behåller den öppna förskolan, familjecentralen och fritidsgården på…

Read More

Frågorna våra politiker besvarat

Detta nummer har vi helt tillägnat våra politiker. De har fått ett antal frågor att besvara för att du som läsare enkelt ska kunna bilda dig en uppfattning. Tyvärr har vi inte hur mycket plats som helst, så de har varit tvugna att begränsa sina svar. Vi har gjort vårt bästa för att få plats…

Read More

Moderaternas topp tre

Foto: CHRISTINE Bosse Henriksson 1. Den kommunala ekonomin, skola, barnomsorg och en värdig äldreomsorg/vård. För att klara av det måste vi ha en god ekonomi i balans.   2. Inte höja skatten. Vi står inför stora investeringar för nybyggnad och reparationer av förskolor och skolor. Det måste vi hantera på ett smart och effektivt sätt…

Read More

Liberalernas topp tre

Foto: CHRISTINE Peter Johansson 1. Nytt trygghetsboende i Centrum.  2. Få ett ordentligt grepp om ekonomin i kommunen. Det är helt avgörande att vi har kontroll på ekonomin för att klara av de stora investeringar vi står inför. 3. Få till en bra arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt. Det handlar om att få till bra…

Read More

Sverigedemokraternas topp tre

Foto: CHRISTINE Anders Ahl 1. Att kommuninvånarna känner trygghet. Inte bara ute på gatan utan även i hemmet.   2. Låta tjänstemännen utreda exakt vilka onödiga utgifter som kommunen har i dagsläget. Skola, äldreomsorg och liknande kärnverksamhet skall prioriteras. 3. Våra lärare behöver avlastas från pappersarbete och annat som inte hör pedagogiken till. Vi har…

Read More

Miljöpartiets topp tre

Foto: CHRISTINE Jens Meyer 1. Skolan och äldreomsorgen.  2. Säkerställa två permanenta högstadieskolor. 3. Nya skollokaler, mindre undervisningsgrupper. Samarbete med lärarutbildningen.  4. Arbetstiden ska vara sammanhållen. Arbeta i team.  5. Tätare turer på hela ön, och möjlighet att ta med cykeln. Satsning på el-bussar.  6. Hushålla med ekonomin, satsningar på skola, barnomsorg och äldreomsorgen.  7….

Read More

Kristdemokraternas topp tre

Foto: CHRISTINE Mattias Joelsson 1. Att öka valfriheten för både familjer och äldre.  2. Ökad dialog med medborgare och föreningsliv. 3. Mindre barngrupper, tid för planering och konkurrenskraftiga löner. 4. Nej, men delade turer kan vara frivilligt. 1/3 av medarbetarna valde själva att arbeta delade turer i ett försöksprojekt förra året. 5. Ja, absolut! När…

Read More

Centerns topp tre

Foto: CHRISTINE Margareta Ivarsson 1. En väl utbyggd och trygg äldreomsorg.  2. Direkt söka ett samarbete för att nå en budget 2019. Vad kan vi ändra på/styra om när det gäller kostnadsutvecklingen.  3. Jag är övertygad om att närvarande chefer har stor betydelse men viktigast är att man har en rimlig arbetssituation vad avser både…

Read More

VALSPECIAL! / LEDARE

Det här numret av HammaröNytt ser inte riktigt ut som vanligt. Borta är alla allmänna artiklar och notiser, och fokuset är istället riktat mot höstens val. Vi har valt att presentera de sju största partiernas topp tre kandidater och bett dem svara på några frågor. Frågorna hittar du på sidan sex. Kanske kan deras svar…

Read More