Företagsklimatet på Hammarö

Text:KRISTINA   Foto och illustration:SVENSKT NÄRINGSLIV

Nyligen presenterade Svenskt Näringsliv årets ranking av företagsklimatet för landets kommuner. Hammarö placerade sig tyvärr på en 258:e plats och därmed sist av de värmländska kommunerna.

Varje vår genomförs en enkät bland företagare om företags-klimatet i kommunen. Enkäten genomförs av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv. 86 företag valde att svara på årets enkät i Hammarö kommun, vilket var en svarsfrekvens på 49 %. Svarsfrekvens för riket ligger på 50 %.

   Frågorna i enkäten behandlar sådant som påverkar företagen i deras verksamhet som till exempel dialog och attityder från tjänstemän och politiker, service till företagen, infrastruktur, kompetensförsörjning, upphandling, tillstånd och tillsyn. I år har en revidering av frågorna gjorts för att fokusera på områden där kommunerna verkligen kan påverka företags-klimatet.

I slutet av september presenterades sedan en ranking av företagsklimatet som baseras till 2/3 på enkätsvaren och 1/3 på statistik för resp. kommun. Denna ranking visade att Hammarö totalt hamnar på plats 258, en försämring med 17 placeringar från föregående år.

– Genom att göra undersökningen varje år ser vi hur förutsättningarna för företagen för-ändras. I år har vi till exempel fångat upp trygghetsfrågorna. Där har Hammarö väldigt bra resultat. Kommunen rankas med en femteplats i landet i just frågan om brottslighet/otrygg-het har en negativ inverkan för företaget. Ett bra företagsklimat är nödvändigt för att få företag-are att vilja starta, utvecklas och skapa arbetstillfällen som därmed ger ökat skatteunderlag till kommunen. Om alla företag med minst en anställd i Hammarö kommun skulle anställa en person till så skulle det kunna bidra med ökade skattemedel motsvarande 285 förskoleplatser och 97 undersköterskor i hemtjänsten, berättar Anna Hedberg, regionchef för Svenskt Näringsliv i Värmland.  

Hammarö kommun ligger längst ned bland de värmländska kommunerna och väldigt långt ned på rankingen nationellt. Detta är en trend som pågått under några år, men det finns ändå områden där kommunen fått bättre betyg av företagen i senaste mätningen. 

På flera av frågorna har dock kommunen förbättrat sig. Att totalrankingen ändå blir låg beror på att förändringen skett från redan låga nivåer och några få stora tapp inom viktiga områden. När det gäller det sammanfattande omdömet om företagsklimatet så har Hammarö klättrat uppåt 40 platser på rankingen, och gällande service och bemötande ser vi en förbättring med 74 placeringar. I rankingen har även kommunpolitikers och tjänstemäns attityder förbättrats. 

Två områden där rankingresultatet har en nedåtgående trend är konkurrens från kommunens verksamheter samt vägnät, tåg- och flygförbindelser, där kommunen tappat 27 respektive 23 placeringar. När det gäller den statistiska delen av rankingen visar det sig att höjningen av kommunalskatten gjort att Hammarö rasat hela 123 rankingplaceringar. Hur kan  då företagsklimatet i Hammarö kommun förbättras? 

– Det tar lång tid att förändra och förbättra företagsklimatet. Det görs inte på ett år utan är ett långsiktigt och ihärdigt arbete inom många områden. Till att börja med behöver politiken signalera att företagen är nödvändiga och viktiga för kommunen och sedan sätta förbättringsmål som hela organisationen känner till. Dessutom är det viktigt att hela tiden ha en god dialog med företagen för att fånga upp deras synpunkter om vad som vad som behöver förbättras eller rättas till. Och sedan givetvis agera därefter, avslutar Anna Hedberg. 

Vill du läsa mer om kommunens resultat eller kanske jämföra med andra kommuner? På foretagsklimat.se hittar du mer information. 

Anna Hedberg, regionchef Svenskt Näringsliv Värmland.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.