Samhälle

Medborgarlöftet

24 september, 2022

Text: ANDERS VON WACHENFELDT  Jag hittar ingenting specifikt som sticker ut under den senaste månaden när det gäller brottslighet på Hammarö, och det har varit lugnt i polisområdet hela sommaren.  Något jag tror kommer med i nya medborgarlöftet, som kommar gälla från årsskiftet, är fokus på trafikkontroller riktat mot A-traktorer och mopeder. Oavsett om det […]

Read More

Hammarö lägst antal brott 2021

24 september, 2022

Text: KRISTINA I region Bergslagen som Dalarnas, Värmlands och Örebro län ingår, hade Hammarö kommun lägst antal anmälda brott under 2021 visar statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet.  Tittar vi på statistik över antal anmälda brott i hela landet hittar vi Hammarö kommun på plats tre. Endast Habo kommun och Ydre kommun har färre anmälda brott.  […]

Read More

Sans o Balans svar

28 augusti, 2022

Anders Ahl 1. Ja men på lång sikt. Det går förmodligen inte att återställa kommande mandatperiod med tanke på skuldbelastningen som kommunen har mycket tack vare den stora inflyttningen.   2. Skattenivån blir kvar kommande år, men samtidigt hjälper hammaröborna till att bemöta den enorma räntesmäll som kommer att drabba kommunen. Likaså får kommunen även […]

Read More

Sverigedemokraternas svar

28 augusti, 2022

Mats Hagström 1. Absolut! Vi är nu en högskattekommun och här ska inte en kommun som Hammarö ligga. Skatten ska återställas så snabbt som möjligt och detta är endast möjligt om medborgarna väljer att rösta bort sittande majoritet som inte har några planer på att återställa kommunalskatten i närtid. Först och främst så ska inte […]

Read More

Kristdemokraternas svar

28 augusti, 2022

Kenth Carlsson 1. Ja, vi har lagt en budget och plan tillsammans med M och L för att återställa helt på tre år. 2. Att vi måste se över hela den kommunala organisationen och arbetssättet så att så mycket resurser som möjligt går till våra kommuninnevånare. 3. Den långsiktiga planeringen av Hammarös utveckling. 4. Kommunen […]

Read More

Miljöpartiets svar

28 augusti, 2022

Britt Zetterberg Bagge 1. Vi vill gå tillbaka till den skattesats som rådde före förra valet, dvs sänka med 1,5 kr. Men det måste ske stegvis, och det får inte gå ut över kvaliteten i skolor och äldreomsorg. För 2023 har vi i majoriteten budgeterat en sänkning med 0,2 kr. 2. Vi bibehåller kvaliteten i […]

Read More

Vänsterpartiets svar

28 augusti, 2022

Mirja Snider 1. Ja, vi planerar att återställa skatten på ett ansvarigt och hållbart sätt, genom att sänka lite i taget varje år.  2. Genom att sänka skatten lite i taget kan vi undvika neddragningar inom välfärden, vilket är viktigt för oss där vi bland annat vill hålla nere storleken på barn- och elevgrupper. 3. […]

Read More

Liberalernas svar

28 augusti, 2022

Peter Johansson 1. Ja det gör vi. Beslutet i kommunfullmäktige var att skattehöjningen var temporär, och att skatten skulle återställas. Därför har vi i våra budgetar lagt förslag med utrymme för en sänkning av skatten. 2. Vi kommer främst att fokusera på de verksamheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla medborgarna, som till exempel skola, […]

Read More

Moderaternas svar

28 augusti, 2022

Bosse Henriksson 1. Ja absolut, återställning av skatten bör ske under tre år med start 2023. Vi planerade att redan inför 2022 starta återställningen till tidigare nivå. De två partierna C och MP valde då att gå ur vår majoritet och sökte samarbete med S och V. Därmed försvann förutsättningarna för en start av återställningen […]

Read More

Centerpartiets svar

28 augusti, 2022

Dan Eriksson 1. Ja. 2. Att kommunens verksamheter kommer att få mindre pengar att röra sig med. Men att invånarna får mer pengar att röra sig med. 3. Att vi bedriver en långsiktigt hållbar ekonomisk politik. Både vad gäller verksamhet och eventuella byggnationer. 4. Att ge planavdelningen i uppdrag att ta fram planer för nya […]

Read More