Ingen uppgörelse med Hammarös villaägare

Hammarö Energi lyckas inte lösa den segdragna tvisten med Villaägarns Riksförbund. Tvärtemot menar man att villaägarna betalat för lite.

-Vi har nått vägs ände, vill de driva tvisten vidare får den lösas i domstol eller skiljenämnd, säger HEABs tillförordnade vd Gunnar Settergren.

Turerna har varit många kring tvisten mellan HEAB och Villaägarnas Riksförbund. Den första striden gällde en extra administrationsavgift som HEAB ålade sina kunder att betala. Denna löstes sedemera av Allmäna reklamationsnämnden till förmån för Villägarna, och totalt återbetalades cirka en miljon kronor till kunder som överdebiterats. Den senaste tvisten gäller en pålaga för pannförluster, något som Villaägarna menar inte kan göras eftersom HEAB inte längre har den egna pannan vid Industrileden i drift.

Gunnar Settergren som nu vill rikta ljuset mot de nio kunder som under tvisteperioden konskevent betalat in ett reducerat belopp vid varje räkning.

– De har självsvådligt dragit av för pannförluster. Men enligt vår beräkningsmodell har de snarare debiterats för lite, det rör sig om några 100-tal kronor om året.

Avgörs frågan av juridiskt instans till fördel för de nio kunderna kan det kosta HEAB dyra pengar. Närmare bestämt cirka sex miljoner kronor.

– I så fall måste vi återbetala till samtliga 550 kunder som har det gamla avtalet.

HEAB vill nu sätta punkt och blicka framåt. Bland annat vill man förhandla fram ett nytt avtal med Karlstads Energi.

– Det är självklart inte roligt att HEAB ska behöva omnämnas som bland de dyraste fjärrvärmebolagen i Sverige varje år. Och till viss del beror det på att vi köper all energi från Karlstads Energi. När vi eldade med briketter i vår egen panncentral betalade vi ett lägre pris för energin, erkänner Gunnar Settergren.

Så varför används inte HEABs panncentral?

– Det finns en oljepanna där som körs vid köldtoppar, men det står i avtalet att vi ska köpa all energi från Karlstads Energi.

Ett av målen för HEAB är också att öka anslutningsgraden. Men Gunnar Settergren ser stora hinder i nuläget.

– De nya kunderna erbjuds tyvärr ett ganska dyrt avtal. Det bästa vore med förtätning, det vill säga att ansluta fler fastigheter i ett område, det är stora förluster idag på grund av att det är relativt glest mellan abonnenterna.

En annan fråga som står för dörren är om en eventuell sammanslagning med Karlstads Energi.

– Det är givetvis ett av alternativen som ligger framför oss.

Gunnar_Settegren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.