Kompromiss löste Heabtvisten

Tvisten mellan HEAB och de nio kunder som dragit av för bolagets påstådda pannförluster är nu över. Enligt förlikningen ska kunderna betala tillbaka sammanlagt cirka 11 000 kronor.

En liknande kompensation erbjuds övriga kunder med samma avtal. De som tidigare haft avtalet går dock lottlösa.

Förlikningen innebär att den andel av den debiterade rörliga energiavgiften för kulvert- och pannförluster som bolaget tagit ut sedan den 1 januari 2009 sänks till hälften; från 24 procent till 12 procent, med förbehåll att de berörda kunderna byter till det nya avtalet.

Övriga kunder som har kvar det gamla avtalet erbjuds nu att teckna det nya avtalet, och får då en ”premie” motsvarande tio procent av av den debiterade rörliga kostnaden för fjärrvärmeförbrukningen från januari 2009 och framåt; i genomsnitt cirka 4000 kronor per kund.

– Om samtliga kunder tar erbjudandet kommer det kosta cirka 1,7 miljoner för vår del, berättar Maria Pettersson, VD vid Hammarö Energi.

Lars-Erik Boström är en av de nio kunderna som, med juridiskt hjälp från Villaägarnas Riksförbund, nu gått med på förlikningen.

-Vi tycker det var en rimlig kompromiss, det är i stort sett samma uppgörelse som HEAB:s dåvarande VD och styrelseordförande föreslog Villaägarna i Hammarö och kunderna år 2012 men som resten av styrelsen i HEAB förkastade.

Som mest har nästan 900 kunder tecknat det gamla avtalet genom åren. Men det är bara de återstående cirka 500 kunderna som erbjuds kompensation, och inte de kunder som tidigare bytt till det nya avtalet eller som sålt sina hus.

Varför kompenseras inte alla kunder?

– Erbjudandet är kopplat till förlikningen, i den har vi inte ändrat åsikt eller erkänt någon skuld. Vårt intresse ligger i att skydda vår affärsverksamhet, hela tanken med erbjudandet är att få bort det gamla avtalet, förklarar Maria Pettersson.

Lars-Erik Boström betonar att vare sig han eller Villaägarna i Hammarö haft något att göra med erbjudandet som HEAB nu går ut med till befintliga kunder.

– Vi anser att detta strider mot likställighetsprincipen i kommunallagen och HEAB:s bolagsordning. Många kunder som inte omfattas av förlikningen men som tidigare har haft det omtvistade avtalet har ringt Villaägarna i Hammarö och uttryckt sitt missnöje . För de vars avtal löper ut i år rekommenderar jag och även Villaägarna i Hammarö att man tar erbjudandet. Men de kunder som har några år kvar, bland annat en del på Lövnäs, rekommenderas att jämföra kostnaden för de två avtalen noga innan man beslutar sig för att byta avtal. Den premie som HEAB kallar det kan snabbt ätas upp med det nya avtalet.

Maria Pettersson:

– För de kunder som har en verkligt hög förbrukning är det gamla avtalet mer fördelaktigt, helt klart. Men för normalförbrukaren är det i stort sett samma pris.

 

FAKTA HEAB-tvisten

Det omtvistade avtalet erbjöds mellan åren 2002-2008 och var formulerat så att kunderna blev debiterade utifrån Hammarö Energis faktiska kostnader, där varje del i taxan gick att spåra till hur energin antingen köpts in (från Stora Enso) eller produceras vid bolagets panncentral vid Industrileden.

Sedan fjärrvärmenätet byggdes samman med Karlstads nät år 2009 köper HEAB all energi från Karlstads Energi. Och därigenom stämmer taxemodellen dåligt. Den nyligen avslutade tvisten gällde huruvida HEAB kunde ta ut en pålaga för pannförluster, något som de nio kunderna menar de inte får göra eftersom bolaget inte längre använder den egna pannan.

Läs mer på:

Villaägarna om HEAB-härvan

HEAB drar sina kunder inför domstol

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.