Kristdemokraternas topp tre

Foto: CHRISTINE

Mattias Joelsson

1. Att öka valfriheten för både familjer och äldre. 

2. Ökad dialog med medborgare och föreningsliv.

3. Mindre barngrupper, tid för planering och konkurrenskraftiga löner.

4. Nej, men delade turer kan vara frivilligt. 1/3 av medarbetarna valde själva att arbeta delade turer i ett försöksprojekt förra året.

5. Ja, absolut! När Karlstad begränsar bilarna i staden behöver vi erbjuda mer kollektivtrafik, eftersom de flesta åker dit. 

6. Stoppa alla kommunala skrytbyggen. Kostnadskontroll på byggprojekten. Bygg på platser som redan har vatten/avlopp och trafiklösning istället för att ta ner grönområden.

7. Det bästa är att underhålla och utveckla våra befintliga badplatser och stränder. Lagen skyddar mot byggnation nära stranden, men hindrar inte sly att göra stränderna otillgängliga. 

8. På högstadiet ska vi erbjuda inriktningar inom språk, idrott och musik som ger en självvald blandning av elever med olika bakgrund. I de lägre årskurserna är närheten till hemmet viktig och där måste skolan arbeta mer med sitt kompensatoriska uppdrag, det finns öronmärkta pengar för detta. På längre sikt är blandad bebyggelse på hela ön en nyckel till likvärdigheten även i skolan. 

9. Schemalagd idrott i grundskolan dagligen och säkra cykelvägar till och från skolor och idrottsanläggningar.

10. Jag brukar säga att ”Hammarö behöver en högersväng”, dvs en bättre lösning vid Nolgårdsrondellen. Vi behöver också effektiva cykelleder – elcyklarna kommer gå lika tätt som bilarna på morgonen om några år. 

11. Jag ser gärna fler företag på Nolgårds-
området men inte främst detaljhandel. När man ser de tomma lokalerna i Skoghalls centrum redan idag, är det uppenbart att ett handelscentrum på Nolgård skulle påverka centrumhandeln.

12. De kommunala bolagen är en del av kommunens kärnverksamhet, då ska de styras av demokratiskt valda representanter, annars urholkas demokratin. Kommuner får bara får driva näringsverksamhet om den är allmännyttig och ska inte konkurrera med privata företag.

13. Både sommar och vinter tar vi med våra gäster till sydspetsen.

14. Ja.

15. Nej.

 

Marianne Carlsson

1. Att jobba för en strukturerad och ekonomisk samhällsplanering med uppföljning och underhåll, det har saknats.

2. Stoppa alla onödiga investeringar som ex den nya busshållplatsen i centrum med stor inglasad vänthall (17 miljoner)och att göra Karlstadvägen till en ”bymiljöväg”.(5 miljoner). 

3. Bra arbetsvillkor för personal inom förskola och skola. Mindre barngrupper och tid för planering i förskolan. 

4. Nej, men vi måste ta hänsyn till de äldres behov och inte bara till personalens behov.

5. Ja. Nästa steg är att bussen ska gå där människor bor för att få fler passagerare.  

6. Kostnadskontroll på byggprojekten. Bygga på platser som redan har vatten/avlopp framdraget. Våga prioritera och säga nej till det som inte ger mervärde för kommuninnevånarna. 

7. Vi ska underhålla våra befintliga badplatser och stränder genom regelbunden städning och röjning av sly och vass.  

8. Ge möjlighet till specialisering/inriktning på resp skola som ex friskvård, språk m m. Mer samarbete mellan skolorna. Gemensamma aktivitetsdagar på högstadiet. 

9. Schemalagd friskvård dagligen i våra skolor och säkra cykel- och gångvägar. 

10. Utbyggnadstakt och infrastruktur ska gå hand i hand. Att så inte har varit fallet ser vi idag vid Nolgårdsrondellen. Extra påfartsfil från östra sidan behövs.

11. Vill inte utveckla Nolgårds handelsområde mer utan vill satsa på Skoghalls centrum och få affärsverksamhet i de tomma lokaler som finns. 

12. Det är bara folkvalda politiker som ska sitta i kommunala bolagsstyrelser.

13. Hammarö sydspets och Kilenegården

14. Ja.

15. Ja.

 

Kenth Carlsson

1. Att få tillbaka skolan på Hammarö bland de 10 bästa i Sverige. Vi behöver både värna om vår lärarkår och se till så att vi får ändamålsenliga skollokaler. Duktiga lärare är den viktigaste parametern!

2. Se över översikts- och detaljplaner för utvecklingen av kommunen för att få balans i byggnationen av villor, bostadsrätter och hyreslägenheter. Prioritera så att pengarna räcker till det som är viktigast och stoppa onödiga projekt. 

3. Låta lärarna vara just lärare och skapa en bra ledning och styrning från förvaltningen, rektorerna och förskolecheferna. Skapa utrymme för förskollärna för kollegialt lärande och planering. Mindre barngrupper.

4. Det är förstås inte bra ur arbetsmiljösynpunkt, men vi måste hjälpa våra äldre när de har behov av detta. Delade turer kan vara frivilligt.

5. Ja, verkligen. Vi har satsat hundratals miljoner på nya bussar och busshållplatser. Nu måste vi se till så att bussarna går så nära som möjligt där vi bor så att fler vill resa kollektivt. En direktlinje Skoghall – Karlstad Universitet är bra! 

6. Vi ska införa en tydlig projektstyrningsmodell så att vi får kontroll på våra kostnader både i stort och smått. Byggplaneringen av skolor mm ska vara långsiktig och samordnas för lägsta möjliga byggkostnader. Skrytbyggens tid är över! 

7. Vi ska underhålla våra många fina badplatser och stränder genom regelbunden städning och röjning av sly och vass. Informera på hemsidan om var våra ”pärlor” finns och status på dessa. 

8. Genom en bra ledning från bildningsförvaltningen och rektorerna och med duktiga lärare ska vi åter igen bli Sveriges 10 i topp skola! Det blir vi bara om vi satsar på likvärdighet. Alla ska bli lika bra! 

9. Schemalagd idrott dagligen i våra skolor och säkra cykel- och gångvägar. 

10. Genom att vi inte bygger något nytt utan att nya vägar och Vatten/Avlopp är finansierat i byggprojekten.

11. Inget mer. Många butiker där vänder sig mest till Karlstadsbor (på Kannikenäset). Nu ska vi satsa ”stenhårt” på Skoghalls centrum och skapa en livlig handel där med bl a tillräckligt med gratis parkeringsplatser.

12. Det är ägarna som sitter i en styrelse. I kommunala bolag är det fullmäktige som är formell ägare och utser styrelseledamöter bland valda politiker. I det fall en näringslivsperson ger sig in i politiken är denne förstås lämplig att få styrelseposter.

13. Skagene Fyr.

14. Ja.

15. Ja.

 

Foto: CHRISTINE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.