Lars expert på skyddsrum

Text: KRISTINA  Foto: HÅKAN

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB,  är en statlig myndighet som har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar. Där ingår bland annat skyddsrum.

Här på Hammarö finns cirka 70 skyddsrum med plats för ungefär 7 000 personer. Men vi är ju närmare 18 000 hammaröbor, så hur ska det gå ihop? Vi bestämde oss för att fråga Lars Gråbergs, hammaröbo som arbetar på MSB och som är tekniskt ansvarig för alla skyddsrum i Sverige.  

– Just nu pågår en utredning om hur man ska skydda civilbefolkningen i händelse av krig, men även vid naturkatastrofer och utsläpp. Den omfattar även andra delar i det vi kallar befolkningsskyddet, till exempel utrymning, hur man evakuerar människor på olika sätt från ett område där man ser att det kan vara farligt att vara kvar. Skyddsrum och utrymning är delar som kompletterar varandra tillsammans med varningssystemet Hesa Fredrik (VMA). Man tittar alltså på hur vi ska kunna skapa ett modernt befolkningsskydd, och utredningen ska vara klar 7 november 2022, berättar Lars.

Staten har inte haft någon pla-nering för byggnation av nya skyddsrum på många år, fokus har legat på att förvalta de befintliga. Det var först när man återupptog totalförsvarsplaneringen för några år sedan som man började titta på hur man skapar ett modernt skydd för befolkningen på ett ändamålsenligt sätt. En frågeställning som dyker upp då och då är om skyddsrum även kan användas vid naturkatastrofer eller utsläpp från industrier. 

– I dagsläget kan man inte kräva att ägare av skyddsrum ska ställa i ordning dem av andra anledningar än höjd beredskap eller krig. Det saknas lagstöd för det idag, berättar Lars.

Vi har några stora skyddsrum, till exempel vid Prästgårdsvägen och på Stora Ensos industriområde, men även mindre som tillhör villaägare och bostadsrättsföreningar. Alla lyder under lagen om skyddsrum som styr vilka ägarnas skyldigheter är. MSB har tillsynsverksamhet på alla, stora som små, och antalet kontroller hänger på hur stora medel staten skjuter till. 

– Det har aldrig varit tanken att alla ska få plats i de skyddsrum vi har. Alla kommer inte ha behov av att söka skydd i ett skyddsrum. Hammarö har rätt koncentrerad bebyggelse kring Skoghall, Lövnäs och Hammar, i övrigt är det ju ganska glest bebyggt. En krigshandling sker sannolikt där det är som tätast bebyggt. Där är det inte lika lätt att söka skydd och det är inte lika enkelt att utrymma. Ett fysiskt skydd är ju även att befinna sig på en annan plats, berättar Lars vidare. 

Om ett hot upptäcks går det ut meddelande om att skyddsrummen ska iordningsställas. De skyddssökande ska bland annat installera ventilationen och se till att vatten och toaletter kommer på plats inom 48 timmar. Och om skyddsrummet används som förråd eller annat måste det tömmas. 

Skyddsrummen är, när de är redo att användas, tomma rum med 0,75 m2 per person. Vatten för tre dagar finns, och en torrklosett med avskiljande väggar. Det finns också ventilation med filter som renar luften från gaser. Det finns även eluttag. Skulle strömmen gå ska fläktaggregaten vevas för hand. I övrigt är det upp till var och en att ta med sig det som behövs, som mat och mediciner. 

– Jag tycker man ska gå in och titta på de förslag på krislådor som MSB presenterar, den kan man ta med sig fast anpassad för tre dygn, berättar Lars. 

Det finns ingen värme i skyddsrummen, men det är snarare ett problem att det blir för varmt. 

En handvevad eller batteridriven radio är bra att ha med sig för att få information. FM-bandet är robust, och det finns genomföring i väggen förberett i alla skyddsrum för att kunna peta igenom en ståltråd för att koppla till antennen på radion. 

– Beroende på vad det är för byggnad kan viss radiomottagning fungera i skyddsrum som det är idag, berättar Lars.

Man tillhör inget speciellt skyddsrum utan beger sig till det som är närmast vid behov. Får man inte plats där får man bege sig till nästa. På MSBs webbplats finns länk till en karta över Sveriges skyddsrum

– MSB har en mängd information till ägare av skyddsrum på webben, men även nyttig information till allmänheten. Hittar du inte svar där är du alltid välkommen att kontakta oss på MSB, vi svarar gärna på frågor, avslutar Lars.

Lars vid ett skyddsrum på Skoghall.
Det stavade lite annorlunda för några år sedan.
Livsviktiga kartonger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.