Liberalernas topp tre

Foto: CHRISTINE

Peter Johansson

1. Nytt trygghetsboende i Centrum. 

2. Få ett ordentligt grepp om ekonomin i kommunen. Det är helt avgörande att vi har kontroll på ekonomin för att klara av de stora investeringar vi står inför.

3. Få till en bra arbetsmiljö både fysiskt och psykosocialt. Det handlar om att få till bra ledarskap och friska lokaler. 

4. Nej, dock finns det de som har önskat delade turer och de ska vi också vi kunna tillmötesgå.

5. Ja östra sidan av ön har i dag en dåligt utbyggd kollektivtrafik. 

6. Först måste vi får kontroll över våra projekt. Alldeles för många har överskridit sin budget. 

7. Vi har i dag både kommunala badplatser och vandringsstråk. På södra delen av ön är vi dessutom restriktiva med byggnation för att värna den lantliga miljön och strandytorna. 

8. Likvärdiga skolor får vi genom att alla elever får den stöttning de behöver utifrån sina förutsättningar.

9. Genom att öka den fysiska aktiviteten i skolan samtidigt som vi stöttar föreningslivet. Bra och roliga aktivitetsområden som inbjuder till motion i vardagen.

10. Genom att växa smart, bygga nytt och bygga ut i anslutning till befintlig infrastruktur.

11. Nolgårds handelsområde drar även besök från Karlstad, det är besökare som annars skulle åka till Välsviken. Jag tror att det kan finnas utrymme att utveckla Nolgård utan att det påverkar centrumhandeln, om det görs rätt.

12. Ja, det är upp till de politiska partierna att nominera lämpliga kandidater och det är en merit att ha erfarenhet från näringslivet. Vi får dock inte glömma att det är kommunen som äger bolagen och det är viktigt att bolagen och kommunen jobbar mot samma mål.

13. Lillängshamnen/Lillängsviken med ”spången” vackert både på sommaren och på vintern.

14. Ja.

15. Nej, jag ser inget behov i dag.

 

Mikael Hamberg

1. Att klara kommunens ekonomi utan att höja skatten samtidigt som vi uppehåller dagens servicenivå för kommunens innevånare.

2. Att lyfta på varje sten när det gäller kommunens kostnader. I stället för att hyra in hjälp, på olika sätt, ska vi göra så mycket som möjligt själva.

3. Kompetensutveckla våra lärare, ordna med våra uttjänta lokaler och se till att alla får den fysiska och sociala arbetsmiljö de förtjänar. Det ökar våra möjligheter att rekrytera.

4. Vi erbjuder både delade turer och schemalagda arbetstider idag, för personalens bästa, baserat på deras önskemål. Jag vill att vi fortsätter med det

5. Ja, det finns behov att förbättra kollektivtrafiken på östra sidan av vår fina ö.

6. Förutom svaren på första och andra frågan, se till att varje framtida beslut har ordentliga ekonomiska underlag. Vi ska se till att varje projekt håller sina respektive budgetar. 

7. Vi har kommunala bad, allmänningar och strandremsor som alla har tillgång till. Eventuellt kan jag tänka mig att utveckla badet på Lillängshamnen, om vi får råd till det. 

8. Först måste vi se till att vi har behörig personal på varje skola. Vi behöver också se till att man jobbar på samma sätt och sist kompensera för att få samma förutsättningar mellan skolorna. 

9. En timmes gymnastik (fysisk aktivitet) varje skoldag samtidigt som vi vill stötta idrottsföreningarna som finns på vår ö.

10. Infrastrukturen ska följa den byggnadstakt och de planer som kommunen upprättar. Det gäller vatten, avlopp och el likaväl som vägar och kollektivtrafik.

11. Eftersom många Karlstadbor kommer till Nolgård för att göra sina inköp är jag positiv till att utveckla området något. Det är viktigt att vi tittar på balansen så att Skoghalls centrum får leva vidare. 

12. Jag ser inga problem med att bjuda in representanter från näringslivet, som kan sina respektive kompetensområden. Det vore bra att få deras synpunkter kring hur vi driver bolagen.

13. Sydspetsen och Lillängshamnen på sommaren. På vintern: Bonäs udde grillar vi korv och tar en titt på Kilenegården. 

14. Ja.

15. Nej, eftersom behovet har minskat betydligt.

 

Lennart Lämgren

1. Att Hammarö förblir en egen kommun, annars skulle kommunen förlora sin själ. Att ha en ekonomi under kontroll.

2. Att driva en liberal politik som utgår från den enskilda människans behov och att driva en ansvarsfull ekonomisk politik.

3. Med kompetensutveckling och konkurrenskraftiga löner.

4. Nej, det är inte bra för den enskildes arbetsmiljö och hälsa. 

5. Ja, mer turtäthet på den östra delen av Hammarö.

6. Se till att alla projekt håller sin budget med en effektiv ekonomisk kontroll.

7. Hammarö har bra med kommunala badplatser med bland annat Mörudden, Lillängshamnen och Västra Söön. Dessutom är en ny badplats på gång på Bärsta.

8. Välutbildade lärare med engagemang, konkurrenskraftiga löner samt ändamålsenliga lokaler. Att lärare och elever har en ömsesidig respekt för varandra. 

9. Med mer motion och idrott i skolan. Vi är dock en av de mest föreningstäta kommunerna i Sverige. 

10. Det är mycket viktigt att ingen utbyggnad sker förrän infrastrukturen är klar.

11. Man ska ha en försiktig utbyggnad av Nolgårds handelsområde. Det är viktigt att Skoghalls centrum bibehåller den service som finns.

12. Nej, inte bara politiker utan man ska även ta tillvara på kompetensen hos personer från näringslivet.

13. Hammarö sydspets, som vi infödda Hammaröbor kallar för Skagens fyr, men framför allt välskötta Kilenegården som jag mycker gärna visar vänner, bekanta och besökare.

14. Ja.

15. Ja, det är inte värdigt och det löser inte heller de grundläggande problemen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.