Miljöpartiets topp tre

Foto: CHRISTINE

Jens Meyer

1. Skolan och äldreomsorgen. 

2. Säkerställa två permanenta högstadieskolor.

3. Nya skollokaler, mindre undervisningsgrupper. Samarbete med lärarutbildningen. 

4. Arbetstiden ska vara sammanhållen. Arbeta i team. 

5. Tätare turer på hela ön, och möjlighet att ta med cykeln. Satsning på el-bussar. 

6. Hushålla med ekonomin, satsningar på skola, barnomsorg och äldreomsorgen. 

7. Vi följer strandskyddet och vill utöka vandringsleder nära vattnet.

8. Alla skolor är likvärdiga utifrån sina upptagningsområden. Behörig personal. 

9. Bygga spontanidrottsplatser och bygga hinderbanor i skolskogarna.  

10. Genomtänkta planbeslut och närhet till cykel- och vägnät.

11. Göra en försikgit utbyggnad på Nolgård och förstärka centrumhandeln med täta bussförbindelser.

12. Aktiebolagslagen styr. Näringslivsrepresentanter kan vara politiskt engagerade.

13. Hammarö sydspets och södra Hammarö med strövområden.

14. Ja, när ekonomin tillåter.

15. Nej, kommunen ska verka för att inga människor ska behöva tigga för att överleva

 

Britt Bagge

1. Skolor, förskolor och äldreomsorg på Hammarö ska vara i toppklass. Det är viktigast för en attraktiv kommun. 

2. Göra en ordentlig genomgång av hur förvaltningarna underhåller och sköter våra fysiska tillgångar, och rätta upp ifall det brister. De mögelförstörda skolbyggnaderna är en skandal som vi inte har råd att upprepa. 

3. Vi ska respektera kompetensen hos lärare och förskolelärare och satsa allt på deras delaktighet och engagemang för att skapa sveriges bästa skolor. Använd målstyrning och belöna engagemang och goda resultat. Då vill folk vara kvar och ut-vecklas och vi får de bästa sökande. 

4. Nej, för de flesta innebär delade arbetstider ett stort tidsslöseri, så det måste minimeras. Ska vi ha en äldreomsorg i toppklass så måste vi kunna organisera arbetet så att det blir attraktivt för personalen. 

5. Ja, vi vill att kollektivtrafiken skall nå längre ut på ön med tätare turer, samt att man ska kunna ta med cykeln på bussen.En satsning på fler små elbussar kan vara en väg att uppnå detta.

6. Som miljöpartist kräver jag att kommunens tillgångar ska underhållas och vårdas på bästa sätt för både ekonomi, miljö och arbetsmiljö. Att flera av kommunens fastigheter nu är i så dåligt skick att de måste rivas och ersättas med nya tyder på mångårig vanskötsel som nu står oss dyrt. 

7. Vi ska följa strandskyddslagen. 

8. Att bara betrakta hela skolor och jämföra med oss själva på ön duger inte! Skollagens krav på likvärdighet är riktad till individen och avser utbildningen för Sveriges alla elever. Vi på Hammarö måste faktiskt se till att varenda elev får en likvärdig utbildning i jämförelse med alla andra i landet. Vi måste satsa på att behålla skickliga pedagoger och skolledare och belöna goda resultat. Varje skola ska drivas av ett sammansvetsat lag som brinner för att skapa bästa skolan, och vi ska rekrytera och behålla de lärare som vill just det.

9. Jag vill att vi inför mer idrott i skolan, och att vi vidareutvecklar idrottsskolan som nu har startats upp igen. Jag tror också att spontanidrottsplatser vore bra.

10. Vi måste säkerhetsställa att de olika förvaltningarnas planer harmonierar med varandra och stämmer med befolkningsprognoserna. MP försökte få beslut om en fullstor idrottshall i Bärstadskolan då den byggdes, och redan nu är både hallen och hela skolan för liten!

11. Vi ska ha ett levande centrum i Skoghall, men vi måste också låte Nolgård blomstra. Väldigt många gör sina dagliga inköp på väg mellan arbete och bostad, och det håller nere onödig trafik och miljöbelastning.

12. Kommunala bolagsstyrelser ska främja bolagens resultat och därför bemannas med bästa möjliga kompetensen.

13. Skärgårdsmuseet, Bonäsudden och Kilenegården.

14. Ja, så fort ekonomin tillåter.

15. Nej, det måste ju vara en mänsklig rättighet att be andra om hjälp att överleva.

 

Willy Ociansson

1. Vår kommun är riktigt dålig på frågor rörande Näringsliv, Företagande och ökad Sysselsättning. Skatteintäkterna ökar när fler erbjuds jobb på vår ö och därför ligger de områdena mig varmt om hjärtat.

2. Det är såklart helt osannolikt att (MP) som ensamt parti skulle ”få makten” men vi hoppas innerligt att vi tillsammans med våra tre lagkamrater i ”Hammarösamverkan” skall få förtroendet att leda kommunen under de kommande fyra åren. För mig har satsningar på Näringsliv, Företagande och ökad Sysselsättning hög prioritet och jag vet att jag får gehör för de frågorna i vårt samarbete.

3. Vår kommun skall fortsättningsvis vara en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor, konkurrenskraftiga löner och andra förmåner.

4. Nej.

5. Ja.

6. All kommunal verksamhet är skattefinansierad och alla kommuninnevånare måste solidariskt dela på utgifterna. Det är viktigt att kommunens verksamhet drivs på ett så rationellt sätt som möjligt men när inte detta räcker behöver skatten höjas om vi skall behålla eller öka servicenivån.

7. Vänerns stränder och Hammarös skärgård är vår största tillgång. För mig är det oerhört viktigt att värna strandskyddet och öka tillgängligheten. Fortsatt satsning på badturer, båtbussar, skärgårdsbåtar och vattennära promenadstråk är därför prioriterade områden för mig. Undersök även möjligheten till att bygga ett ”Kallbadhus” i Lillängsviken.

8. Vet ej. 

9. Jag är själv ingen tävlingsmänniska och oroas ibland av att idrottens syfte för många verkar vara att bli bäst eller snyggast. Alla de barn och ungdomar som inte lockas av den tanken väljer kanske att stanna inne framför datorn eller paddan och det är den gruppen som behöver prioriteras. Naturupplevelser som paddling, vandring, camping i skogen, fågelskådning, fiske, etc. kan vara de alternativ till lagsporter och gym som behövs för att få igång den gruppen. Simundervisning för barn och vuxna behöver prioriteras – alla friska kommuninnevånare skall kunna känna sig trygga i vattnet och bör kunna simma 200meter.

10. Vet ej. 

11. Balansen mellan Skoghall och Nolgård beträffande utbud av dagligvaror (ICA + Coop) är bra idag men locka ytterligare fler serviceföretag och specialbutiker att etablera sig på Nolgårdsområdet. Det behövs en Biogasmack och snabbladdning för elbilar på ön och Nolgård passar perfekt för den etableringen.

12. Nej, det finns ingen anledning att låta politiker styra aktiebolag. De beslut som fattas i styrelserummet får ändå inte grundas på ideologi eller politik utan enbart med bolagets bästa för ögonen. Styrelsen i ett aktiebolag skall enligt mig till 100% bestå av professionella personer som tilldelats uppdraget enbart pga sin speciella kompetens.

13. Hammarö Skage fyr och sydspetsen.

14. Ja.

15. Nej.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.